• Anders Bandgren ­Eriksson, brand­inspektör, uppskattar att det nu blir tydliga regler som är lika över hela landet.

Arbetstid

Kris ger bättre betalt – men kräver längre pass

23 september 2019

Suveränt. Så kan man sammanfatta brandinspektör Anders Bandgren Erikssons syn på det nationella krislägesavtalet som Vision och andra fack inom välfärdssektorn har tecknat med Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona.

Efter de omfattande bränderna förra sommaren stod det klart att de befintliga kollektivavtalen var otillräckliga. Det nya krislägesavtalet kan till exempel omfatta större olyckor, naturkatastrofer, bränder, översvämningar, epidemier och terrordåd och berör bland andra räddningstjänstpersonal samt vård- och omsorgspersonal.

Avtalet, som omfattar 800 000 anställda i kommuner och regioner, innebär att anställda vid kris får vara beredda att jobba längre tid än vanligt och kanske även med andra arbetsuppgifter. Kompensationen består av högre ersättning och tydligare regler kring arbetstid, övertid och dygns- och veckovila.

Det nya avtalet är efterlängtat, konstaterar Anders Bandgren Eriksson, brandinspektör och Visionombud på Bohus Räddningstjänstförbund.

– Det har funnits en hel del oklarheter kring övertid, färdtid, transporttid och vilotid. Flera killar och tjejer från oss åkte på storbränderna i norra Sverige förra sommaren och det blev en hel del diskussioner om vad som egentligen gällde. Nu blir det tydligt och lika för alla över hela landet, säger han.


Relaterade artiklar