• Sociala medier har förändrat kommunikatörernas yrkesroll i grunden, konstaterar Rose-Marie Fältskog.

Digitalisering

Satsning på sociala medier ger nöjda medborgare

9 april 2019

I kommuner som satsar och är framgångsrika på sociala medier är medborgarna mer nöjda med kommunens tjänster och service. Däremot syns ingen skillnad när det gäller medborgarnas upplevelse av inflytande.

Det är några av slutsatserna som Livia Norström, vid Högskolan Väst, presenterar i sin avhandling om kommunernas närvaro på sociala medier och vilka krav det ställer på kommunikatörerna.

– Det stämmer bra med min bild. Vi har inte kommit så långt när det gäller dialogen med medborgarna, däremot uppskattar Flenborna att vi finns på sociala medier och snabbt svarar på frågor, säger Rose-Marie Fältskog, kommunikationsstrateg och ansvarig för sociala medier i Flens kommun.

De digitala kommunikationskanalerna gör att kommunikatörer har fått en ny och mer komplex yrkesroll. De ska inte bara hålla koll på de algoritmer som styr Facebook, Instagram och Twitter, utan också svara på olika typer av frågor och balansera mellan att vara myndighetsutövare och Facebook-kompis.

– Jag har jobbat som kommunikatör sedan 1999, vår roll har förändrats i grunden. Sociala medier ställer helt nya krav, vi måste hela tiden omvärldsbevaka och ha koll på vilka frågor som diskuteras, säger Rose-Marie Fältskog.

Har du något råd till kommuner som vill bli bättre på sociala medier?

– Att våga skapa en verklig dialog med medborgarna. Om man tar tillvara möjligheterna som finns kommer fler personer interagera, men det kommer också vara fler människor som är kritiska. Det gäller att skapa en organisation som kan hantera det.


Relaterade artiklar