• Politikers och tjänstemäns moral skiljer sig åt, visar en studie.

Forskning

Studie: Skillnad på politikers och tjänstemäns moral

9 april 2019

Det är skillnad på politikers moral och tjänstemäns moral. Det visar en studie där båda grupperna fått ta ställning till knepiga etiska dilemman.

Är det acceptabelt med en kommunpolitiker som aldrig läser handlingar och bara röstar efter partilinjen? Och hur ska man förhålla sig till en upphandling där den billigaste och bästa leverantören på tveksamma grunder ratas till förmån för en lokal producent? De två scenarierna fick politiker och tjänstemän i Sverige och Island ta ställning till i en undersökning om rättssäkerhet och korruption som forskarna Gissur Erlingsson och Gunnar Helgi Kristinsson gjort.

Resultatet visade framför allt på stora skillnader mellan Island och Sverige. På Island ansåg en stor majoritet av både politiker och tjänstemän att den slöa politikerns beteende var oacceptabelt, medan man inte tyckte det var något större problem att gynna lokala företagare. I Sverige var det tvärtom, att tänja på upphandlingsreglerna var värre än att missköta ett politiskt uppdrag.

Förklaringen skulle, enligt forskarna, kunna bero på ländernas skilda historia.

– I Sverige lade man grunden för en rättsstat redan på 1800-talet, långt innan vi fick en representativ demokrati. På Island, som var en dansk koloni, fanns ingen förvaltningskultur innan de demokratiska institutionerna skapades. Den hypotes vi laborerar med är att detta utgjort grogrund för en mer politiserad förvaltning på Island, säger Gissur Erlingsson.

Undersökningen visar också skillnader mellan svenska politiker och tjänstemän. 30 procent av politikerna tyckte det var okej att gynna en lokal företagare i en upphandling. Bland tjänstemännen var andelen 19 procent.

– Sannolikt på grund av utbildning och hur man socialiseras in i sin yrkesroll, verkar tjänstemän ha en mer välkalibrerad kompass att följa lagstiftningen, säger Gissur Erlingsson.


Relaterade artiklar