Avtal

Extra trygghet hotad

2 mars 2019

Politikerna i Göteborg vill skrota avtalet som ger personalen extra anställningstrygghet. Visionavdelningen är kritisk.

Det nya alliansstyret, i Göteborgs stad, med moderaterna i spetsen vill ta bort den särskilda anställningstryggheten som gör att anställda i praktiken inte kan sägas upp från sina tjänster. Politikerna har beslutat att utreda hur avtalet ska kunna skrotas.

– Vi anser att avtalet är omodernt. Det infördes på 1990-talet när det var kraftiga nedskärningar. Nu jobbar regeringen på riksplanet för att förändra lagarna om anställningsskyddet och då anser vi inte att de anställda i Göteborgs stad ska ha några särkrav, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Den särskilda anställningstryggheten innebär att arbetsgivaren inte kan säga upp någon på grund av arbetsbrist. Den som blir övertalig ska alltid erbjudas en ny anställning i staden. I första hand en tjänst inom förvaltningen som motsvarar den tidigare men det kan i vissa fall även vara en annan befattning man är kvalificerad för.

Avtalet i Göteborg ger ett starkare skydd än lagen om anställningsskydd. Enligt LAS är arbetsgivaren bara skyldig att utreda möjligheterna till omplacering. Kommer man fram till att de inte finns lämpliga jobb kan den som är övertalig sägas upp.

Visionsavdelningen i Göteborg är kritisk till att politikernas vill skrota avtalet.

– Vi ser den särskilda anställningstryggheten som något positivt. Vi kommer att behöva rekrytera mycket personal framöver och avtalet är ett sätt att visa att man är en attraktiv arbetsgivare. Det är extra viktigt när vi har svårt att konkurrera med höga löner, säger Sonia Koppen, Visions ordförande i Göteborgs stad.

Allianspolitikerna hävdar också att avtalet kan leda till inlåsningseffekter och att det är bättre att satsa på kompetensutveckling och avgångsvederlag för de som blir övertaliga. Men de ­argumenten köper inte Sonia Koppen.

– Kompetensutveckling och avgångsvederlag kan man ju satsa på även om man behåller den särskilda anställningstryggheten. Anställda som vill sluta kan ju göra det i vilket fall som helst. Vi behöver nog ta det här ett varv till med politikerna, jag tror inte de är riktigt insatta i frågan.


Relaterade artiklar