• ”Stämningen är skojfrisk och det är bara att knacka på hos någon om man behöver hjälp”, säger skyddsombudet Åsa Glimring (i grönt).

Arbetsmiljö

Ser fram emot måndag

26 november 2018

Sedan ett par år mäter många kommuner anställdas engagemang med en HME-enkät (Hållbart medarbetarengagemang). Att engagemang leder till ett bättre utfört jobb, är utgångspunkten. Medarbetarna får poängsätta påståenden som ”jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete” och ”jag ser fram emot att gå till arbetet”.

I kategorin motivation fick Vingåker bäst resultat 2017. Åsa Glimring är skyddsombud för Vision i Vingåker. Hon tror att en anledning till det goda resultatet är att det finns tillit mellan de anställda och cheferna. Man litar på att andra gör sitt jobb. En annan orsak tror hon är att ledningen arbetar aktivt med att uppmärksamma att människor är olika, och att visa hur det kan ses som en tillgång snarare än ett problem.

–Genom kurser får vi redskap för hur vi ska kunna arbeta utifrån en förståelse för andras personligheter. Det gör att de anställda känner sig sedda för vilka de är, säger hon.

Kommunchef Ralf Hedin tror att en ytterligare anledning till det goda resultatet är att man är en liten kommun, med närhet till kolleger.

– Man kan prata av sig vid fikabordet både innan och efter man fattar ett svårt beslut.

Även i Trosa, Falköping, Hultsfred och Heby är medarbetarnas motivation hög.

Lägst motivationsindex 2017 hade Vansbro.


Relaterade artiklar