• Tack vare hälsosatsningen i Mariestads kommun kan Ida Roos träna spinning tillsammans med sina arbetskamrater. Något som stärker sammanhållningen.

Hälsa

Här spinner de för bättre hälsa

31 oktober 2018

När Mariestads kommun tog krafttag mot den höga sjukfrånvaron gav det resultat. På tre år sjönk den med motsvarande 20 000 arbetstimmar.

För tre år sedan låg sjukfrånvaron i Mariestads kommun på 7,28 procent.

– Den psykiska ohälsan ökade och vikariekostnaderna gick upp. Det var dags att göra något för att vända utvecklingen, säger HR-konsulten Helena Eriksson.

För att nå målet har kommunen använt sig av en rad olika åtgärder: Till exempel har hälsoanalyser av arbetsplatser med extra höga sjuktal (bland annat delar av vård och omsorg och ­lokalvården) gjorts tillsammans med ansvarig chef och en sjuksköterska från företagshälsovården.

– Vi har tittat extra noga på arbetsplatser med hög korttidsfrånvaro och granskat arbetsmiljön där. Efter att vi satt in åtgärder har sjukfrånvaron vänt nedåt i flera av dessa verksamheter, säger Helena Eriksson.

I stället för friskvårdstimme och bidrag till friskvård har arbetsgivaren satsat på gemensamma aktiviteter som föreläsningar med olika teman som sömn, kost, motion och stress. Dessutom har alla anställda fått göra en hälsoprofil med konditionstest och provtagning varje år under de tre åren.

Kommunens verksamheter har jobbat med satsningen på olika sätt utifrån de behov som finns. Några exempel är att införa gående möten, pausgympa eller kurser i stresshantering. På verksamhet teknik har personalen till exempel börjat promenera och träna spinning tillsammans på arbetstid. Miljöingenjören Ida Roos är en av dem som dragit igång spinningen.

– Jag tycker att det är en jättebra grej. Jag blir mycket piggare och känner mig friskare och mer effektiv på jobbet, säger hon.

För Idas Roos del betyder satsningen att hon hinner träna även de veckor hon har sina barn, vilket var svårt att hinna med tidigare. Men det är inte den enda fördelen.

– Det stärker sammanhållningen på arbetsplatsen. Det är roligt att göra något tillsammans med kollegerna, säger hon.

På tre år har sjukfrånvaron bland kommunens 2 000 anställda minskat till 6,3 procent, vilket motsvarar 20 000 arbetstimmar eller tio årsarbetare. Nu utvärderar kommunen satsningen och senare under hösten kommer beslut tas om hur man ska fortsätta arbeta med hälsa och friskvård för de anställda på lång sikt.

– Vi hoppas att vi ska få fortsätta med det här och att många ska tycka att det är roligt med spinningen och vilja komma varje vecka. Vi kommer också att hålla andra pass, exempelvis cirkelträning och styrketräning i grupp, för att locka fler att delta, säger Ida Roos.

Fakta

En hög sjukfrånvaro, som fortsatte att öka, bland kommunens anställda.

Så gjorde vi
En total genomlysning av arbetsmiljöarbetet. Från granskning av policydokument till varje enskild individ med hjälp av hälsoprofil och provtagning hos företagshälsovården.

Så blev det
Sjukfrånvaron sjönk en dryg procentenhet, motsvarande 20 000 arbetstimmar eller tio årsarbetare.


Relaterade artiklar