Rekrytering

De topsar jobbsökarna

31 oktober 2018

Olofströms kommun topsar personer som söker jobb för att ta reda på om de använder droger. Fackens jurister och andra experter är kritiska till metoden.

Sedan i våras måste alla som anställs i Olofströms kommun gå med på att drogtestas med en snabb topsning i munnen. Kommunen har testat alla nyanställda sedan 2013 men tidigare genom urinprov på företagshälsovården. Skälet att man nu bytt till salivprover är att det är billigare och snabbare. Den jobbsökande kan topsa sig själv och provet analyseras direkt på plats.

– Jag tycker det är mycket mindre integritetskränkande än urinprov, säger HR-chefen Johanna Spånér.

Testerna genomförs direkt i samband med anställningsintervjuerna. I vissa fall kan flera kandidater som söker samma jobb testas.

– Man kan så klart säga nej men då kan man inte heller få en anställning. Men vi är tydliga med att vi tillämpar drogtester när tjänster- na annonseras ut, säger Johanna Spånér.

En undersökning som Tidningen Vision gjorde 2016 visade att endast ett fåtal kommuner drogtestar alla vid nyanställning. Annett Olofsson, jurist på LO/TCO Rättsskydd, är kritisk till Olofströms agerande.

– Det är beklagligt att offentliga arbetsgivare beter sig på det här sättet. Det känns som om det sprider sig en paranoia bland arbetsgivare där man inte tar någon hänsyn till arbetssökandes och anställdas integritet.

Hon konstaterar dock att kommunen inte bryter mot några lagar eftersom de som söker jobb ännu inte är anställda och inte tvingas.

Som skäl till drogtesterna hänvisar Johanna Spånér till kommunens policy; kommunen ska ha drogfria arbetsplatser och förebygga missbruk. Kommunen har enligt Johanna Spånér inte haft några större problem med droger i personalen vare sig nu eller tidigare.

Robin Öberg är rådgivare på Alna som ägs av fack och arbetsgivare och hjälper parterna med rådgivning om skadligt bruk. Han dömer ut snabbtestning med topsning.

– Det är en osäker metod med både falska positiva och falska negativa resultat. Ska man testa på ett tryggt sätt krävs laboratorieanalyser.    


Relaterade artiklar