• Thomas Witting, Visions ordförande i Södertälje, har lämnat blod i många år. Nu vill han att alla kommunens anställda ska få lämna blod på arbetstid.

Förmåner

Vill lämna blod på arbetstid

20 april 2018

Vision i Södertälje har inlett en intresseförhandling med arbetsgivaren om att medlemmarna ska få lämna blod på arbetstid. Thomas Witting, ordförande i Visions avdelning i Södertälje kommun, har flera argument för att arbetsgivaren ska gå med på att låta anställda lämna blod på arbetstid.

– Dels för att underlätta för personalen att göra samhällsnytta, dels för att stärka kommunens varumärke. Det kostar inte så mycket för arbetsgivaren men skapar en hel del goodwill. Jag tror också det kan skapa en känsla av stolthet hos oss som jobbar här, säger han.

Thomas Witting har haft ett par möten med arbetsgivaren och han känner sig hoppfull för att intresseförhandlingen kommer att lyckas. Personaldirektören Johan Lefverström säger att han inte vill kommentera saken under tiden som dialogen med Vision pågår.

En undersökning från 2013 visar att omkring var tredje kommun tillåter blodgivning på arbetstid. En av dem är Falun.

– Vi diskuterade förmåner som var gynnsamma för både anställda och arbetsgivaren. Då kom blodgivning upp, säger Christina Johansson, ordförande i Visionavdelningen.

I kommunens redovisningssystem finns ”blodgivning med lön” som ett alternativ. Man får vara borta med lön från jobbet en timme varje gång man lämnar blod, maximalt fyra gånger per år, efter att det beviljats av närmaste chef.

– Jag tycker det är fantastiskt bra. Man gör en insats och arbetsgivaren är med och underlättar för dem som ställer upp, säger Christina Johansson.

Anställda på socialförvaltningen i Mönsterås har försökt få arbetsgivaren att införa blodgivning på arbetstid, men det blev nej.

– Det är synd. Det är en viktig fråga och det är ju ofta blodbrist. Men nu har vi en ny chef så vi kanske kan försöka igen, säger Inger Faxhed i Visions styrelse.    

3 AV 100 GER BLOD

  • 1818 gjordes den första lyckade blodtransfusionen från människa till människa.
  • 3 procent av befolkningen ger blod minst en gång om året.
  • För att börja ge blod ska man vara 18–60 år, frisk, ha svenskt personnummer och förstå och tala svenska.
  • Antalet blodgivare har minskat sedan 2010. Från drygt 247 000 till knappt 214 000 år 2016.
  • Cirka 100 000 personer om året får blodtransfusioner. Minst en tredjedel är direkt livräddande i akuta situationer.

Relaterade artiklar