Hälsa

Snabb hjälp viktigt när kollegan krisar

20 april 2018

Vad gör man när en kollega drabbas av psykisk sjukdom, känner sig förföljd, drar in kollegor i privata konflikter, blir alltmer isolerad och vägrar ta emot hjälp? Forskaren och arbetsterapeuten Annika Lexén vid Lunds universitet ger råd om vad du kan göra.

Tidningen Vision fick ett mejl från en medlem vars kollega drabbats av psykisk ohälsa.

”Jag hade alltid kommit bra överens med honom men för ett par år sedan började situationen förändras. Min kollega gick igenom en skilsmässa och efter ett tag började han prata om att han var förföljd av sin före detta fru. Så småningom började han anklaga arbetskamrater för att samarbeta med henne, trots att ingen någonsin varit i kontakt med kvinnan.

Ältandet och olika utspel gjorde att mina arbetskamrater inte orkade lyssna och drog sig undan en efter en. Kollegan blev ännu mer isolerad och insåg inte att han behövde hjälp.

Jag känner mig allt mer rädd för att bli fysiskt angripen och vågar inte längre vistas ensam med honom. Jag misstänker att han drabbats av psykisk ohälsa och har flera gånger sökt stöd hos min chef men får inte någon respons. Vad ska jag göra för att få hjälp, både för min egen del, kollegerna och för min sjuka arbetskamrat?”

Annika Lexén är doktor inom medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och forskar bland annat på omgivningens betydelse när någon drabbas av psykisk sjukdom på jobbet. Hon tycker det låter som om kollegan drabbats av en psykos och säger att det är viktigt att agera snabbt om man upptäcker sådana här tecken på psykisk ohälsa för att minska negativa konsekvenser av sjukdomen.

– Det är viktigt att inte gå i konflikt, att inte vara dömande och inte hota. De här otäcka upplevelserna är verkliga för den här personen och hotar man någon som är rädd kan det bli värre. Det gäller att skapa en god relation så att man kan stötta till att söka professionell hjälp.

Vad gör man om personen saknar sjukdomsinsikt och vägrar söka hjälp?

– Att stanna kvar och lyssna och ge en kram räcker väldigt långt. Jag hade gått till min chef och sagt att jag är orolig. Min erfarenhet efter många år inom psykiatrin, där jag mött människor i psykos, är att man kanske inte vill bli hjälpt just i stunden men efteråt har alla tackat mig för att jag fanns där och försökte.

Vad ska chefen göra?

– Chefen kan ju inte göra personen frisk men ska inte vara rädd att närma sig och stötta att söka hjälp hos företagshälsovården, där finns ofta expertkompetens som psykologer, arbetsterapeuter och beteendevetare som kan komma ut till arbetsplatsen. Det är viktigt att få rätt hjälp snabbt och med professionell hjälp och medicinering kommer den här personen troligen kunna komma tillbaka till jobbet. Då är det viktigt att allt har skötts på ett bra och snyggt sätt så att det inte finns en massa skam och skuld kvar.

Om en anställd ändå vägrar ta emot hjälp kan arbetsgivaren som en sista utväg mer eller mindre tvinga personen att delta i en rehabilitering.

– Som anställd har man ett långtgående ansvar att delta. Gör man inte det riskerar man i slutändan att bli uppsagd eller omplacerad, säger Visions förbundsjurist Ulrika Edebrink.

Så gör du om en kollega mår psykiskt dåligt

1. Ställ frågor. Visa att du bryr dig och har tid.
2. Visa uppskattning. Ge beröm och berätta om det positiva du ser hos hen.
3. Visa respekt. Behandla förtroenden från kollegan med största respekt och diskretion.
4. Agera. Var öppen med att du tänker slå larm och till vem om någon pratar om självmord.
5. Visa tålamod. Undvik att be hen ta sig samman, rycka upp sig eller skärpa sig.
6. Försök att ingjuta framtidshopp. De flesta återhämtar sig eller får ett fungerande liv.
7. Peppa. Uppmuntra till professionell hjälp genom vårdcentral eller läkare i psykiatrisk vård.
8. Ta hand om dig själv. Om du får det svårt, sök då själv stöd och hjälp hos företagshälsovården.

Så gör du som chef om en anställd mår dåligt

1. Håll ett enskilt möte. Erbjud den anställda att ta med en stödperson. Var tydlig med gränser för sekretess och tystnadsplikt och vem som kommer att få veta vad.
2. Ställ frågan. Fråga om den anställda har någon form av psykisk ohälsa du borde känna till och vad organisationen kan göra för anpassningar för att hjälpa till.
3. Lyssna. Ställ öppna frågor om hur personen mår och hur hen på- verkas av den psykiska ohälsan. Fråga vilka lösningar hen har funderat på.
4. Informera. Försäkra dig om att hen vet vilken hjälp som finns internt och externt som personalavdelning, företagshälsovård och samtalsstöd.
5. Vem ska veta? Bestäm med den anställde exakt hur mycket arbetskamrater ska informeras och vem som ska berätta vad.

Källa: Hjärnkolls skrifter Så gör du som kollega – handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen och Så gör du som chef – handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen.


Relaterade artiklar