• Chantelle Small och Lotta Lindberg är arga för att de inte får någon ekonomisk kompensation när arbetstiden förlängs.

Lön och villkor

Mer jobb för samma lön

19 januari 2018

Många arbetsplatser inför kortare arbetstid för att locka personal och minska sjukskrivningar. Men kommunala bostadsbolaget Stockholmshem gör tvärt om. Sedan årsskiftet måste tjänstemännen jobba 38 i stället för 35 timmar i veckan, en förmån de haft i flera decennier.

– Vi är jätteupprörda. Det värsta är att vi inte får någon ekonomisk ersättning. Det blir ju en lönesänkning för alla, säger Chantelle Small, ordförande i Visions sektion på Stockholmshem.

Alla som jobbar 35 timmar har fått ett omplaceringserbjudande till tjänster som är 38 timmar, samma som medlemmar i LO-förbunden. De som inte antar erbjudandet ­riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist.

– Vi har ställt oss oeniga med arbetsgivaren men eftersom de i slutändan fattar beslut om hur verksamheten ska organiseras kan vi inte driva frågan vidare. Blir det tal om arbetsbrist får vi ta ställning till om det går att driva det ärendet då, säger Lena Lundgren, ombudsman på Visions center i Stockholm.

Stockholmshems vice vd Linus Johansson uppger flera orsaker till att man förlänger arbetstiden.

– Vi behöver anpassa oss till branschen och vill att alla anställda ska ha samma arbetstid. Dessutom måste vi arbeta mer för att hinna få jobbet gjort, säger Linus Johansson.

Han säger att det inte blir generella löneökningar för de som går upp i tid. Men alla får ett motionsbidrag på 5 000 kronor, två lediga dagar om året samt halvdag före afton.

Ser du ingen risk att ni framstår som en oschysst arbetsgivare?

– På kort sikt kan nog vissa tycka att det är orättvist. Men på lång sikt ska vi vara en bra arbetsgivare med bra villkor.


Relaterade artiklar