Jämställdhet

Kräver slut på sexismen

1 december 2017

Våldtäkt, verbala kränkningar och tafsande äldre män. Nu sällar sig drygt 1 500 kvinnor i fackförbundsvärlden till ett upprop under vinjetten #inteförhandlingsbart.

”Vår rörelse har lika stora problem med sexism och sexuella trakasserier som övriga samhället. Vi har samlat vittnesmål om våldtäkter, grova övergrepp och sexuella trakasserier. Gärningsmännen är ledare, anställda och förtroendevalda i våra egna förbund.”

”Vi kräver ett slut på sexismen och tystnadskulturen, det är #inteförhandlingsbart.”

Så inleds uppropet som skrivits under av en majoritet av de kvinnliga förbundsordförandena inom LO och TCO och av ett stort antal förtroendevalda. Initiativtagare är Jenny Bengtsson, fd förbundsstyrelseledamot och avdelningsordförande i Hotell- och restaurangfacket.

Varför tog du initiativet till uppropet?

–För att det räcker nu. Det var dags och det är så många andra som banat vägen.

Är du överraskad över vittnesmålen?

– Att läsa de här vittnesmålen har varit fruktansvärt, men ännu mer fruktansvärt är att jag inte blev överraskad.

Cementeras inte bilden av facket som ett gäng gubbar som super och sextrakasserar?

– Jag funderade väldigt mycket innan över att det kan skada vår rörelse, men som vi skriver i uppropet så gör vi det här av kärlek till facket. Om inte vi kvinnor får vara med på likvärdiga villkor så kommer det inte att finnas någon fackföreningsrörelse.

Vad krävs för förändring?

– Många har fått upp ögonen för att det inte handlar om några enskilda fall. Samtidigt krävs lite mer än man tror eftersom flera vittnesmål handlar om våldtäkter och grova sexuella övergrepp. De högsta ledarna behöver statuera exempel. Man kan inte hålla på och skydda förövare.

Visions ordförande Veronica Magnusson tvekade inte att skriva under uppropet:

– Jag skrev på i solidaritet med alla som utsätts, för att jag känner igen mig och för att tystnadskulturen måste brytas om vi ska få en förändring.

Hur ska Vision jobba vidare?

– Det här blir en möjlighet att lyfta alla verktyg som finns för att jobba förebyggande och åtgärdande mot sexuella trakasserier. Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen och Föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö kan och ska användas. Via utbildningar, samtal, rådgivning, förhandlingar och engagemang kommer vi att vara en kraft som bidrar till att det är nya tider nu.