Jämställdhet

"Cheferna behöver stöd"

1 december 2017

Diskussionerna går heta vid fikaborden, men 95 procent av de som deltog i vår undersökning svarar nej på frågan om arbetsgivaren tagit initiativ till diskussioner kring sexuella trakasserier.

När #metoo-uppropet startade skickade SKL, Sverige Kommuner och Landsting, snabbt ut ett nyhetsbrev till alla HR-chefer i kommuner och landsting. Det berättar Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

– Där påminner vi om att det finns ett mycket tydligt regelverk när det gäller kränkande särbehandling. Vi har pratat mycket om det sedan de nya OSA-föreskrifterna kom. Den delen som handlar om sexuella trakasserier har vi inte specifikt lyft fram tidigare.

– När det gäller kulturen på en arbetsplats så är det viktigt att det finns policys med tydliga rutiner och cheferna ska veta vad de ska vara observanta på. Det är chefens uppgift att gå igenom regler och rutiner med till exempel hemtjänstpersonal.

Visions ordförande Veronica Magnusson poängterar att det är viktigt att ge cheferna stöd och redskap för att kunna agera.

– De vill göra rätt men många är oroliga för att göra fel. Det visar vår undersökning Att leda mångfald. Därför är det förebyggande arbetet så viktigt.

– Fackets roll är att peka på att sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är olagligt. Det är jätteviktigt att påminna arbetsgivarna om att det är nolltolerans som gäller. Men vi har också en viktig roll i det förebyggande arbetet. Att vi pratar om normer och värderingar, vilka begrepp vi använder.

– Om vi begränsas i arbetslivet för att vi är kvinnor, då får vi ju inte lika mycket av vårt arbetsliv.

Hon hoppas och tror att det ska finnas ett före och efter #metoo.

– Det är fantastiskt när en sådan här kraft släpps loss. Jag hoppas att det här ska resultera i att många fler vet vad de ska göra om de blir utsatta. 


Relaterade artiklar