Jämställdhet

"Ju mer makt desto större ansvar"

1 december 2017

Den ideella föreningen MÄN har fördubblat antalet medlemmar de senaste veckorna. Det är män i alla åldrar som vill engagera sig.

– De som kommer till oss är män som gjort den analysen att #metoo-uppropet handlar om dem  och nu vill de ta ansvar, säger Luis Lineo, som är ordförande för MÄN.

Föreningen MÄN bildades på 90-talet. Syftet är att förändra normer, attityder och värderingar om män, hos män, för att förebygga våld.

– Sexuella trakasserier är en del av mäns våld mot kvinnor. Vi ser det som en del av en våldspyramid där allting hänger ihop. Det gäller att förebygga den undre delen, där sexistiska skämt finns för att komma tillrätta med toppen av pyramiden, fysiskt våld, våldtäkter och mord. För att kunna göra det måste vi förändra bilden av hur män ska vara.

Män jobbar med en speciell samtalsmetod och just nu råder febril verksamhet för att fånga upp engagemanget från män i kölvattnet av metoo-uppropet. Under vinjetten #allamän bjuder man in män att samtala med varandra om maskulinitet. Luis Lineo hastar mellan olika aktiviteter. Han är egentligen inte överraskad över historierna som nu väller upp från olika branscher.

– Alla siffror och historier har funnits hela tiden. Men tidigare är det feminister och forskare som pratat om det och män har kanske haft lättare att avfärda det. Nu är det vanliga kvinnor som ­berättar, det är din partner, dina systrar, din dotter eller din mamma. Det går inte att blunda längre.

– Det som jag är överraskad över är det avtryck som det sätter. Som jag ser det kommer det att finnas en tid före och efter #metoo. Nu vet vi.

Luis Lineo är optimistisk.

– Vad gör vi nu? Det beror på vad man har för position. Ju mer makt desto större ansvar. Som enskild man kan du sluta peka finger mot andra män. Lyssna, stötta och reflektera. Reflektera kring porrkonsumtion, den grabbiga jargongen som normaliserats i vårt samhälle. Säg ifrån i grabbgänget, prata med varandra och stötta varandra. Sök hjälp om du behöver.

Han är övertygad om att vi kan få bort sexuella trakasserier.

– Det hänger på politiken. I Sverige tog vi på 90-talet beslutet att minska barnadödligheten i olyckor. Hela samhället tog tag i problemet och på 35 år minskade barnadödligheten med 90 procent. Det handlade om att ändra värderingar och normer för att rädda människoliv.

Till dig som är chef

  • Du som är chef och har ett arbetsgivar­ansvar ska förebygga, utreda och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen.
  • Tydliggör vad som gäller på arbetsplatsen. Berätta vad nolltolerans innebär.
  • Berätta också att du förväntar dig med- arbetarskap, det vill säga att medarbetarna agerar förebilder och säger ifrån om de ser trakasserier eller hör sexistiska kommentarer.
  • En arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter kan förpliktigas att betala skadestånd, diskrimineringsersättning.
  • Om den utsatte gör en polisanmälan, så kom ihåg att det inte tar bort ditt ansvar att utreda och åtgärda trakasserierna. Som chef måste du agera skyndsamt, oavsett en polisanmälan.

Relaterade artiklar