• Elisabet Lind utsattes för sexuella trakasserier på en av sina tidigare arbetsplatser. Därför har hon, liksom så många andra kvinnor, skrivit #metoo på sociala medier.

Jämställdhet

Händer på fel ställen

1 december 2017

Det handlar om allt från sliskiga kommentarer och en hand på låret till ren våldtäkt. Sexuella trakasserier finns i hela samhället och är verklighet på jobbet för många av Visions medlemmar, visar Tidningen Visions undersökning.

Sätt dig i mitt knä så ska jag visa hur dataprogrammet fungerar eller Jag står här så jag ser dig, då har jag något sött att vila ögonen på eller Vilken puma du är!, är några exempel på kommentarer som Visionsmedlemmar fått höra på jobbet. Ovälkommen beröring och tafsningar förekommer också: en hand som glider ner på baken vid en hälsningskram eller läggs på låret på jobbmötet.

Men sexuella trakasserier kan också vara att någon på fikarasten berättar ingående om sina sexdrömmar, drar plumpa sexskämt på after worken, eller tafsar i bubbelpoolen på jobbkonferensen.

Fyra av tio kvinnor har någon gång under sitt arbetsliv blivit utsatta för sexuella trakasserier och kränkningar. Det visar Tidningen Visions undersökning som 766 personer svarat på. Det vanligaste är kommentarer om utseendet och kroppen eller att någon pratar eller skämtar om sexuella saker på ett obehagligt sätt.

Det är också vanligt med ovälkommen beröring, men även rena inviter om att ha sex förekommer. Tre av tio har någon gång under sitt arbetsliv (gäller både kvinnor och män) befunnit sig på en arbetsplats där man känt till att de närmaste kollegerna utsatts för sexuella trakasserier och kränkningar.

En person som Tidningen Vision pratat med berättar att det är vanligt med nedsättande kommentarer om kvinnor på hennes jobb. Uttalandena kommer från medborgare, företrädesvis äldre män, som hon har kontakt med i arbetet. Dessa män ställer sig också ofta alltför nära eller lägger en hand på hennes axel på ett sätt som hon uppfattar som närgånget.

– Det är mindre grejer som det är svårt att gå vidare med. Vardagssexism helt enkelt. Det är inte mycket man kan göra åt det. Men egentligen är det ju sviniga saker de säger och gör.

Elisabet Lind är socionom och arbetar som omsorgspedagog i Kalmar kommun. Hon är en av de få som kan tänka sig att berätta utan att vara anonym. På den arbetsplats hon befinner sig idag har hon aldrig utsatts för sexuella trakasserier eller kränkningar. Men för många år sedan då hon arbetade i en annan bransch fick hon uppleva både sexistisk jarong och tafsningar.

– En gång när jag satt i en bubbelpool tillsammans med mina kolleger kände jag en hand i skrevet. Jag markerade genom att stiga upp, men jag sa inget.

Att Elisabet Lind höll tyst tror hon beror på att hon uppfostrats med att ”killar är sådana”.

– Ända sedan jag var barn har jag fått höra att han tycker nog om dig om någon pojke trakasserade mig, säger hon.

Men sedan dess har hon blivit medveten om och förändrat sitt tankesätt. Hon är en av många som skrivit under #metoo-uppropet på sociala medier, där hashtaggen använts för att markera att man har egen erfarenhet av sexuella trakasserier och kränkningar.

– Det kändes betydelsefullt, det får räcka med sexuella trakasserier nu. Men det är också mycket viktigt att framhålla att det här verkligen inte är något som alla män håller på med. Det får inte bli så att en man inte vågar uppvakta en kvinna.

En annan kvinna berättar om en arbetsplats som helt präglades av de sexuella kränkningarna. Hon och hennes kolleger fick frågor om sexlivet, kommentarer om bröst och rumpor och blev tafsade på av brukaren de arbetade hos.

– Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra åt det. Jag och mina kolleger pratade om det, men ingen gjorde något. Jag kände mig väldigt obekväm, det kändes fel. Jag sa upp mig ganska snabbt.

Ytterligare ett vittnesmål handlar om den grövsta formen av sexuella övergrepp: våldtäkt, vilket är ett lagbrott enligt brottsbalken. Även i det här fallet var det en brukare som var förövare.

– Jag var väldigt ung då och visste inte alls vart jag skulle vända mig efter det som hänt. Jag anmälde aldrig våldtäkten, men jag lever med det här än i dag.

Vad har #metoo betytt för dig?

– Det är jättebra att det händer något. Nu börjar politikerna bry sig. Det kanske är orealistiskt att tro att alla sexuella trakasserier ska upphöra, men jag hoppas i alla fall att de kommer minska.

Även män utsätts för sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet, visar undersökningen. Två av tio män har någon gång under sitt arbetsliv varit med om det. Bland männen är den mest förekommande formen av sexuella trakasserier och kränkningar att någon pratar eller skämtar om sexuella saker på ett obehagligt sätt. Men det är också vanligt med ovälkommen beröring.

En man berättar att han tidigare inte reflekterat så mycket kring sexuella trakasserier, men att #metoo gjort att han börjat fundera över hur en del kvinnor på hans arbetsplats behandlar honom.

– Jag får ofta kommentarer om mitt utseende. Då tittar jag ner och skrattar bort det. Det är värre när de tar på mig. Jag känner hur jag stelnar till och så kommer obehagskänslan i magen.

Han har också börjar funderat på sitt eget beteende mot kvinnor.

– Jag har säkert sagt och gjort saker som gjort andra obekväma. Jag tror att det är bra att prata om de här sakerna och att bli medveten om dem. Då kan man förändra.

Gör såhär om du blir utsatt

  • Säg ifrån!
  • Ta hjälp från ditt skyddsombud, facket, din chef eller annan person du har förtroende för.
  • Berätta för arbetsgivaren. Hen har en skyldighet att agera och åtgärda situationen.
  • Om ingenting händer. Gör en anmälan hos DO, diskriminerings­ombudsmannen.