• Marina Nilsson på Varbergs bostad var en av dem som tog initiativ till att bostadsbolaget skaffade bikupor. Man började med två stycken, utökade till fyra och skulle gärna ha ännu fler om biskötaren hinner med. Foto: Anders Andersson Marina Nilsson på Varbergs bostad var en av dem som tog initiativ till att bostadsbolaget skaffade bikupor. Man började med två stycken, utökade till fyra och skulle gärna ha ännu fler om biskötaren hinner med.

Miljö

Varför surrar det så mycket i bostadsbolaget?

30 maj 2017

Marina Nilsson, Bosamordnare på Varbergs bostad.

– Vi har under många år jobbat med miljö­frågor, och biodlingen är en del i det arbetet. Vi har mycket växter, bin har en viktig funktion i naturen och världen behöver mer bin. 

Vad tycker hyresgästerna?

– Det har varit väldigt positivt. Det har skrivits mycket om att det behövs mer bin och många är medvetna om det. Vi ordnar också studiebesök för barn där vi visar kuporna och försöker väcka intresset för biodling. Och numera har Varbergs bostad också ett bi som maskot – Bivar – som används i marknads­föringen.

Hur många kupor har ni?

– I dagsläget fyra stycken som står mellan två av våra bostadsområden. Placeringen är viktig för att det ska fungera, det måste vara rätt vind och växtlighet.  

Är du själv engagerad i biskötseln?

– Jag är intresserad, men det kräver mycket kunskap och utrustning. Det är svårt att hitta personer som kan biodling, och vi fick söka länge innan vi fick tag på en pensionerad man som tar hand om skötseln, slungning med mera. Sedan får vi tillbaka honungen och säljer burkarna i vår bobutik. Den går åt snabbt.

Har ni fler husdjur eller andra miljöprojekt?

– Vi skulle gärna ha fler bikupor, men det här är vad han som ansvarar för skötseln hinner med. Sedan har vi odlingslådor som hyresgästerna får använda gratis. Och vi var tidigt ute med kompostering. Vi komposterade matavfall i flera år innan kommunen tog över den hanteringen.

Hur blir honungsskörden i år?

– Hur skörden blir vet man aldrig på förhand. Det beror på vädret och när växterna slår ut.

MARINA NILSSON, BOSAMORDNARE PÅ VARBERGS BOSTAD.

Titel: Bosamordnare på Varbergs bostad.
Arbetsplats: Bo butiken i centrala varberg
Ålder: 56 år.
Familj: sambo.
Gör på fritiden: Tränar bland annat spinning och yoga. och tycker om god mat, både att äta och laga.

Mera bin i bobolag
Fler i allmännyttan satsar på biodling. Till exempel har Stockholmshem en kvarts miljon bin på nio platser i Stockholm. Bostadsbolaget i Göteborg och Mimer i Västerås har också bin som bissyssla. Liksom Östersundshem, där man dock tvingades vräka 40 000 hyresgäster från toppen av ett bostadshus förra sommaren. Nu har de fått nytt boende i en kupa på taket till Östersundshems kontorshus. 


Relaterade artiklar