Utveckling

Mjuka värden - trend inom HR

5 februari 2015

Ta tillbaka H:et i HR! Det är en uppmaning från HR-gurun Magnus Dalsvall. Han menar att HR-personal måste jobba mer med mjuka frågor, för personalens, organisationens och sin egen skull.

Många medarbetare känner sig oengagerade i sina jobb, och den psykiska ohälsan ökar. Det är inget gott betyg för HR-funktionerna, menar Magnus Dalsvall, före detta personaldirektör, numera föreläsare, coach, författare och trendspanare för frågor som rör HR. Resultatet beror, enligt Magnus Dalsvall, på att HR generellt jobbat länge med hårda frågor, som statistik, administration och ekonomi. Men nu ser han en tendens till att rollen håller på att förändras.

– Att jobba mer med mjuka värden, med mellanmänskliga relationer och tillit, kommer starkt, säger han och uppmanar all HR-personal att haka på trenden.

– H i HR står för ”human”, och de måste ta tillbaka sin profession, ansvaret för det, som under de senaste 20 åren lagts på andra chefer i organisationerna. Men då måste HR-avdelningarna, som har minimerats enligt en tidigare trend, stärkas upp igen.

Det skulle avlasta cheferna från uppgifter som HR-personal dessutom har större kunskap om, såsom utvecklingssamtal, MBL-förhandlingar, rekrytering och rehabilitering. HR-personalen skulle därmed stärka sin egen position, menar Magnus Dalsvall.

Han refererar till Richard Branson, grundaren av riskkapitalorganisationen Virgin Group. Han lär ha sagt att ”nöjd personal ger nöjda kunder som ger nöjda ägare”.

– Men för att få nöjd och engagerad personal krävs en bra HR-funktion. Den ska finnas överallt, stötta och hjälpa både chefer och medarbetare och vara ute i verksamheten för att snacka med anställda, synas och föra ut idéer och se hur organisationen mår.

Magnus Dalsvall är säker på att om HR kan öka engagemanget hos personalen minskar sjukfrånvaron, medan innovationer, trivsel och produktion ökar, vilket ger goda resultat.


Relaterade artiklar