Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

  • Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Hög tid att investera i en hållbar välfärd

2021-10-20

En stark offentlig ekonomi med 35 miljarder överskott i kommunerna under 2020. Så beskriver Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) det ekonomiska läget i sin ekonomirapport. Samtidigt pekar SKR på stora utmaningar för kommuner och regioner de kommande åren. Det handlar om vård och omsorg till en växande andel äldre, att öka sysselsättningen, skynda på välfärdens digitalisering och klimatanpassa samhället.

Enligt ekonomirapporten kommer antalet människor arbetsför ålder att öka enbart i kommuner som har över 25 000 invånare. Detta innebär att både kostnader och intäkter kommer att minska för hela kommun- och regionsektorn. Många kommuner som i dag har svårt med kompetensförsörjning och att klara välfärdsuppdraget kommer att få det ännu svårare. Tillfälliga statsbidrag gör dessutom planeringen kortsiktig och de nödvändiga satsningar på arbetsmiljö och digitalisering som krävs för att klara välfärdsuppdraget försvåras.

Prioritera arbetsmiljö och utveckling

För att kommunerna ska klara sitt välfärdsuppdrag vill Vision se mer samarbete mellan olika kommuner men också se över kommunindelningen. Vi ser också att kommuner och regioner behöver bli mer attraktiva som arbetsgivare för att rekrytera nya medarbetare och behålla och utveckla de man har

Välfärden behöver gå i bräschen för ett hållbart arbetsliv och prioritera arbetsmiljöarbetet, utveckla medarbetarna och stärka chefers förutsättningar. På en allt mer föränderlig arbetsmarknad är medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling och omställning central. Här jobbar Vision tillsammans med SKR för att teckna omställningsavtal som möjliggör en trygg omställning.

Riktade statsbidrag ingen ursäkt för uteblivna satsningar

SKR pekar på problem med att riktade statsbidrag skapar en kortsiktighet, inte minst inom äldreomsorgen. Vision delar SKRs uppfattning om att minska de riktade statsbidragen men tycker samtidigt inte att det får bli en ursäkt och förklaring till varför kommuner avstår från att jobba med att stärka kvaliteten i äldreomsorgen. Kommunerna måste använda tillgängliga resurser smart och det innebär bland annat att ge det verksamhetsnära ledarskapet bättre förutsättningar.

Det här är frågor som Visions förtroendevalda just nu driver i dialog med kommunpolitiker runt om i landet. Ekonomirapporten bekräftar verkligen behovet av att prioritera äldreomsorgen i kommunala satsningar.

Positivt grepp om klimatfrågan

Det är positivt att SKR vill ta ett större grepp om klimatfrågan, både när det gäller att anpassa verksamheterna så att de i så låg grad som möjligt bidrar till koldioxidutsläpp, liksom att anpassa samhället inför ett förändrat klimat. Visions medlemmar som arbetar som energirådgivare och upphandlare, jobbar inom räddningstjänsten eller med samhällsplanering, måste få rätt verktyg och förutsättningar. Vision har till exempel lyft koldioxidbudgetar som ett bra och viktigt verktyg i kommuners klimatarbete.

SKR konstaterar att det i dagsläget råder en brist på nationella beräkningar av såväl skadekostnader som klimatanpassningsåtgärder. Det behöver också tydliggöras bättre än i dag var ansvaret för anpassningarna ligger. SKR kommer därför att inrätta en programberedning med uppdrag att analysera frågan. Det är bra! Kommuner och regioner har en nyckelroll och det är Visions medlemmar som ska genomföra de åtgärder som behövs för att leva upp till våra gemensamma klimatmål. Arbetsgivare behöver därför till vara medlemmarnas kompetens och engagemang, ge dem möjlighet att minska sitt klimatavtryck på jobbet samt öka deras inflytande genom klimatombud.

Veronica Magnusson, förbundsordförande

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-postadress via länken nedan så får du samtliga pressmeddelanden från Vision.

Prenumerera (via.tt.se)

Pressbilder

Söker du pressbilder från Vision? Du hittar bilderna i vårt pressrum hos ViaTT.

Pressrum Vision (via.tt.se)

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss