×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Löner och yrkesvillkor

Funktionen för löner och yrkesvillkor arbetar med allt som rör dina villkor i arbetslivet.

Vi förhandlar fram centrala avtal om löne- och anställningsvillkor, och avtal om samverkan, statistik, försäkringar med mera. Tillsammans med funktionen för kommunikation och facklig utveckling tar vi fram material, utbildningar, verktyg och metoder som stöd för medlemmar och förtroendevalda.

Utöver arbetet med generella anställningsvillkor är frågorna kring specifika yrkesvillkor en betydande del av funktionens arbete. Det innebär att vi bevakar och driver villkor som är specifika för olika yrkesgrupper. Det kan handla om utbildningsfrågor, titulatur eller arbetsmiljö. Inom funktionen ligger också det samlade ansvaret för chefsfrågor. På funktionen ansvarar vi även för arbetet med mångfaldsfrågor. I praktiken innebär det att vi har central bevakning av diskrimineringsfrågor som rör kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Förbundsjuristerna hjälper medlemmar vars ärenden ska avgöras i Arbetsdomstolen. En stor del av juristernas jobb är även att ge stöd, främst till ombudsmännen, i juridiska ärenden.

Eva-Lotta Nilsson

Förhandlingschef

Telefon: 08 789 64 15

E-post: eva-lotta.nilsson@vision.se

Mobil: 070 584 99 29

Henrik Westerman

Enhetschef för strateger, utredare och internationella sekreterare

Adress: Box 7825, 103 97 Stockholm

Telefon: 08 789 64 55

E-post: henrik.westerman@vision.se

Besöksadress: Hangövägen 20, Stockholm

Mobil: 070 990 04 21 enbart för sms

Oskar Pettersson

Enhetschef för förhandlare, jurister, administratörer och specialister

Telefon: 08 789 64 80

E-post: oskar.pettersson@vision.se

Mobil: 072 453 20 82

Olof Ambjörn

Mångfaldsfrågor, Rättigheter, Arbetsmarknad, Jämställdhet och Utbildning

Telefon: 08 789 63 45

E-post: olof.ambjorn@vision.se

Mobil: 070 329 71 75

Ameli Andersson

Ombudsman SKL och Allmänna bestämmelser

Telefon: 08 789 63 15

E-post: ameli.andersson@vision.se

Mobil: 076-149 53 57

Håkan Berg

Funktionssamordnare

Telefon: 08 789 63 90

E-post: hakan.berg@vision.se

Mobil: 070 438 11 48

Caroline Bleichner

Förbundsjurist

Telefon: 08 789 65 14

E-post: caroline.bleichner@vision.se

Björn Cárdenas

Strateg arbetsmiljö

Telefon: 08 789 63 17

E-post: bjorn.cardenas@vision.se

Mobil: 073 071 13 07

Ulrika Edebrink

Förbundsjurist

Tjänstledig.

Carl Eos

Ombudsman Svenska kyrkan samt Löneavtalet för HÖK

Telefon: 08-789 64 41

E-post: carl.eos@vision.se

Mobil: 073 075 36 72

Åsa Jaktlund

Statistiker

Telefon: 08 789 65 54

E-post: asa.jaktlund@vision.se

Mobil: 076 130 25 54

Karin Ersson Josefsson

Ombudsman försäkringar

 

Telefon: 08 789 65 77

E-post: karin.e.josefsson@vision.se

Mobil: 072 232 80 81

Tara Kader

Administratör

Föräldraledig.

Jonas Karlsson

Chef- och ledarskapsfrågor

Telefon: 08 789 63 93

E-post: jonas.karlsson@vision.se

Mobil: 076 133 03 31

Joe Lahoud

Internationell sekreterare

Telefon: 031-85 74 19

E-post: joe.lahoud@vision.se

Mobil: 072-202 95 42

Heidi Nousiainen

Ombudsman Arbetsgivaralliansen, KFO, Idea samt Almega Vårdföretagarna och tjänsteföretagen

Telefon: 08 789 65 25

E-post: heidi.nousiainen@vision.se

Mobil: 076 127 56 24

Linda Olausson

Förbundsjurist samt arbetsskadefrågor

Telefon: 08 789 63 96

E-post: linda.olausson@vision.se

Jan-Olov Olsson

Ombudsman Sobona och Fastigo

Telefon: 08 789 64 35

E-post: jan-olov.olsson@vision.se

Mobil: 070 636 33 09

Alicia Quesada

Administratör

Telefon: 08 789 63 97

E-post: alicia.quesada@vision.se

Mobil: 072 511 47 88

Sara Gustavsson Roxell

Socialpolitisk strateg, socialtjänstfrågor, HVB m.m.

Telefon: 08-789 64 37

E-post: sara.gustavssonroxell@vision.se

Mobil: 072-216 96 24

Mikael Ruukel

Internationell sekreterare/jurist

Telefon: 08 789 64 13

E-post: mikael.ruukel@vision.se

Mobil: 072 202 46 36

Maria Suárez

Strateg och projektledare Fair Union

Telefon: 08 789 63 23

E-post: maria.suarez@vision.se

Mobil: 076 145 46 35

Kjell Svahn

Ombudsman organisationspolitik

Telefon: 08 789 65 48

E-post: kjell.svahn@vision.se

Mobil: 070 669 18 33

Patricia Widergren

Välfärdspolitisk strateg, hälso- och sjukvårdsfrågor

Telefon: 08 789 64 84

E-post: patricia.widergren@vision.se

Mobil: 070 680 43 64

Sari Wonsell

Ombudsman pension

Telefon: 08 789 64 64

E-post: Sari.wonsell@vision.se

Mobil: 072 454 42 18

Asmir Hajdarevic

Utredare

Telefon: 08-789 64 43

E-post: asmir.hajdarevic@vision.se

Åsa Janlöv

Internationell sekreterare

Telefon: 08 789 65 61

E-post: asa.janlov@vision.se

Mobil: 0730711340

Matteus Canevall

Förbundsjurist

Telefon: 08 789 65 47

E-post: matteus.canevall@vision.se

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

1621 nya medlemmar under september

Allt det här får du:

  • Löne- och karriärcoachning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

  • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb