• Enligt Arbetsförmedlingen har andelen uppsagda legat på ungefär 60 procent av de som varslats, historiskt sett.

Arbetsrätt

Allt du behöver veta om varsel

23 april 2024

Det är tuffa ekonomiska tider i välfärden. Regioner och kommuner varslar medarbetare. Tidningen Vision reder ut vad det illavarslande ordet varsel egentligen betyder.

Vad är ett varsel om uppsägning?

Ett varsel är en förvarning om att anställda kan bli av med sina jobb. Det beror oftast på arbetsbrist, det vill säga nedskärningar eller omorganisationer. Arbetsgivare med kollektivavtal och/eller medarbetare som är med i facket måste enligt lag förvarna Arbetsförmedlingen om de planerar att säga upp fler än fem anställda. Anmälan ska innehålla orsaken till nedskärningen, när den är tänkt att göras och hur många som omfattas.

→ Så drabbar krisen dig som anställd

→ Varsel slår mot medicintekniker

Är det tjänster eller individer som varslas?

Det arbetsgivaren flaggar för är att ett visst antal personer kan komma att sägas upp inom en eller flera verksamheter. Ett varsel på grund av arbetsbrist är alltså riktat mot roller, inte specifika individer.

Så varslet betyder inte att just jag måste sluta?

Nej, varslet kan leda till andra än du blir uppsagda. Det kan bli färre uppsägningar än vad arbetsgivaren först förvarnade om eller så kan varslet blåsas av helt och hållet. Enligt Arbetsförmedlingen har andelen uppsagda legat på ungefär 60 procent av dem som varslats, historiskt sett.

Vad händer om vi på mitt jobb blir varslade?

Jobbar du på en arbetsplats med kollektivavtal måste din arbetsgivare förhandla med facket innan några beslut fattas. Du blir kontaktad av ditt Visionombud och det kommer att hållas medlemsmöten på arbetsplatsen. Även arbetsgivare utan kollektivavtal som har anställda som är fackligt anslutna ska förhandla med facket.

Hur bestäms vilka som måste gå?

Först förhandlar man om hur den nya organisationen ska se ut och därefter om hur den ska bemannas. För att försöka undvika uppsägningar ska arbetsgivaren undersöka om det går att omplacera de personer vars tjänster försvinner.

Gäller sist in-först ut om det blir uppsägningar?

Ja. Fack och arbetsgivare förhandlar om hur stora turordningskretsarna ska vara, det vill säga vilka medarbetares anställningstid som ska jämföras med varandra. Inom kretsen har den med längst anställningstid företräde till fortsatt arbete, under förutsättning att hen har tillräckliga kvalifikationer.

Hur lång tid får det gå mellan varsel och uppsägning?

Det beror på hur många medarbetare som berörs. Om det är 5–25 personer som varslas ska de få beskedet senast två månader före uppsägningen. Är det 26–100 personer senast fyra månader innan. Varslas mer än 100 måste det ske senast sex månader innan den planerade uppsägningen.

Uppsägningarna kan ske, uppsägningstiden börja löpa och anställningen avslutas innan varseltiden till Arbetsförmedlingen har gått ut.

Får jag lön under tiden jag är varslad?

Ja, du får lön fram till att anställningen upphör.

Inget avtal? Du har ändå rätt till hjälp

Är du Visionsmedlem utan ombud och kollektivavtal? Då har du ändå rätt att bli företrädd om du blir varslad och uppsagd.

På stora arbetsplatser med kollektivavtal finns styrelser, klubbar och ombud som signalerar när nedskärningar och omorganisationer är på gång – och företräder medlemmarna.

Så väl är det inte ordnat överallt.

Små bolag som jobbar på uppdrag

Carina Hedenberg, ombudsman vid Visions center i Västerås, förhandlar för medlemmar på den privata sidan, som ofta saknar både ombud och kollektivavtal. Det kan till exempel handla om LSS-boenden, HVB-hem och små fastighetsbolag som har avtal med kommuner och regioner och drabbas när dessa skär ner.

– Om det finns medarbetare som är med i Vision på arbetsplatsen måste arbetsgivaren ta kontakt med oss och förhandla viktiga förändringar. Det gäller även om det inte finns något kollektivavtal, säger hon.

Alt-textCarina Hedenberg, ombudsman vid Visions center i Västerås. Foto: Privat

En ombudsman från något av Visions center företräder då medlemmarna, precis som en avdelning med förtroendevalda gör i en kommun eller region.

– Det gäller att lyfta på varje sten för att få folk att vara kvar och vi tittar på vakanser, vikariesituationen och kommande pensionsavgångar. Men eftersom det ofta är små verksamheter brukar det tyvärr inte finns många omplaceringsmöjligheter, säger Carina Hedenberg.

Var aktiv själv

Hon betonar att det är viktigt att Visionsmedlemmar som jobbar i privata verksamheter själva är på och bevakar sina intressen. För att de inte ska gå miste om några av sina rättigheter tycker hon att de ska ta kontakt med Vision Direkt så fort de får reda på att en förändring är på gång på arbetsplatsen.

– Man kan gärna börja se sig omkring och söka andra jobb redan när man blir varslad. Och skulle det gå så långt som till uppsägning är det jätteviktigt att man anmäler anspråk på sin företrädesrätt till återanställning, om det skulle uppstå lediga jobb på arbetsplatsen, säger Carina Hedenberg.