Arbetsrätt

Kan jag tvingas att ändra min semester?

31 maj 2024

”Jag jobbar på en kommun. Det är svårt att rekrytera personal till vår verksamhet. Chefen säger nu att de inte har lyckats lösa sommarbemanningen och att vi troligen kommer att behöva ändra vår sommarsemester. Semester är viktig för mig och jag blir orolig. Vad har vi för rättigheter?”, skriver en läsare. Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt svarar.

– Jag förstår att semestern är viktig! Den är viktig för alla för att få vila och återhämtning och orka jobba hela året, svarar Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt.

Kan min chef ändra min beviljade semester?

– Ja, din chef kan göra det om det finns grunder för ändringen, men huvudregeln är ändå att semester som redan är beviljad ska gälla. Om chefen verkligen har grund för att ändra semester måste bedömas från fall till fall. Jag råder därför att kontakta ett Visions-ombud för stöd.

→ Fler frågor och svar om din semester

Har man rätt till någon ersättning vid ändrad semester?

– Om din chef ändrar din semester är hen skyldig att ersätta den ekonomiska skada som kan uppstå, till exempel kostnader för att boka om en redan betald resa.

Vad händer om jag påbörjar min semester och chefen begär att jag avbryter den?

– Du kan inte säga nej till att avbryta din semester om din chef beordrar dig.

– Chefen måste dock ha synnerliga skäl för att kunna göra det. Med synnerliga skäl menas sådant som inte har kunnat förutses, något akut. Planering för sommarbemanning är något som ingår i chefens normala ansvar och anses inte vara synnerliga skäl.

– Om din chef beordrar dig att avbryta din semester utan synnerliga skäl, kan Vision begära förhandling för dig om kollektivavtalsbrott. Detta sker ofta i efterhand, vilket innebär att det är viktigt att du först gör som chefen har beordrat dig och att du också tar kontakt med Vision. 

Kan jag få kompensation om jag blir ­beordrad att avbryta min semester?

– Ja, du kan få kompensation om du behöver avbryta din semester. Tänk bara på att det ska vara tydligt att du har blivit beordrad och inte tolkas som att du ställde upp frivilligt.

– Din chef är skyldig att ersätta dig för den ekonomiska skada som kan uppstå, till exempel kostnader för att boka om en redan betald resa. Du som arbetar på en kommun har också rätt till en extra semesterdag för varje dag du arbetade under huvudsemestern (juni till augusti).

→ Fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.