• Förra året betalades stöd ut till drygt 5 000 personer trots att det fanns pengar till 8 900. I år räcker pengarna till uppemot 18 000 heltidsstudenter, men enligt Annika Fahlander är det inte troligt att CSN hinner med alla ansökningar i år heller.

Utbildning

26 000 väntar på besked om omställningsstudiestöd

14 mars 2024

Kön till omställningsstudiestödet får färre att söka. Men nu ska det gå fortare att få besked – med hjälp av ett nytt it-system, fler handläggare och ändrade regler.

När omställningsstudiestödet – där den som är mitt i arbetslivet kan få 80 procent av lönen för att plugga och stärka sin ställning på arbetsmarknaden – infördes hösten 2022 var intresset stort.

→Guide: Så funkar omställningsstudiestödet

Stödet var en del av las-överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter, men införandet har fått hård kritik av både fack och arbetsgivare.

I de tre utlysningarna som varit hittills har 6200 ansökningar fått ja men fortfarande väntar 26 000 personer på besked om de får pengar till sina studier eller inte. 600 miljoner av förra årets anslag frös inne.

→Pengar till stödet brann inne

– Vi får många frustrerade samtal. Och det är klart att väntan är jobbig för dem som kommit in på en utbildning och sedan inte vet om de har de ekonomiska förutsättningarna, säger Annika Fahlander, som ansvarar för utbetalningsverksamheten på CSN.

Långsamheten beror på krångliga regler som kräver mycket utredande och har varit svåra att automatisera, på att villkoren är dåligt kända – vilket lett till många obehöriga sökande – och på att antalet handläggare inte räckt till.

Jobbig väntan

Allt detta har bidragit till att antalet ansökningar minskat kraftigt. Men nu ska det förhoppningsvis bli bättre.

Regeringen har skjutit till pengar till fler handläggare under 2024, ett modernt it-stöd introduceras och den 1 april ändras reglerna en aning. Bland annat ska man slippa ställa sig sist i kön till mer studiestöd om man går upp från deltid till heltid. Fler förändringsförslag är ute på remiss och kan införas 2025.

– Vi ser stora förbättringsmöjligheter om de går igenom, säger Annika Fahlander.

Alt-textVeronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Mer angeläget i tuffa tider

Vision hör till dem som har kritiserat omställningsstudiestödet för att vara dåligt riggat och underfinansierat. Förbundets medlemmar är väl representerade bland de sökande och förbundsordförande Veronica Magnusson tycker att det är oroväckande om de avstår från att söka på grund av köerna.

– I ekonomiskt tuffare tider är det ännu mer angeläget än annars med insatser som gör en tryggare på arbetsmarknaden. Jag hoppas och tror att det blir bättre – och att kortare handläggningstider kommer att mötas av ett fortsatt stort intresse från målgruppen, säger hon.