• Li Sjöstrand, ordförande för Vision i Söderköping, är orolig för att det ska uppstå allvarliga brister i arbetsmiljön när kommunen sparar.

Inflationen

Stopp för fortbildning när Söderköping hårdbantar

28 november 2023

Söderköpings kommun ska minska behovet av fler anställda genom att förändra arbetssätten och ”utveckla” de befintliga medarbetarna. Men det är stopp för fortbildning.

Alla förvaltningar ska dra ner på verksamheten med två procent om året de kommande tre åren. Skatten höjs, avgifterna till Kulturskolan, fritidsgården och simskolan likaså. Hemtjänsten slutar städa hos brukarna och det planerade bygget av en idrottshall skjuts på framtiden. Anställningsstopp råder och antalet administrativa tjänster ska minska – i första hand genom naturlig avgång.


 

Läs övriga artiklar i granskningen

→ Så drabbar krisen dig som anställd

→ Vision Sörmland vill spara genom kortare arbetstid

→ Tunabyggen sparar och bygger samtidigt


Allt detta och mer därtill för att försöka komma till rätta med Söderköpings krisande ekonomi. Den senaste prognosen visar på ett underskott på över 40 miljoner kronor 2023.

– Man sparar på det mesta, säger Li Sjöstrand, ordförande för Vision i Söderköping.

Orolig för arbetsmiljön

I kommunens strategiska plan och budget för åren 2024–2026 står det att kompetensförsörjningen i välfärden ska tryggas genom förändrade arbetssätt. Kommunen ska utveckla de befintliga medarbetarna för att minska behoven av fler anställda. En problematisk skrivning, tycker Li Sjöstrand.

– Det kan leda till allvarliga brister om vi blir för få. Jag är rädd för att arbetsmiljöarbetet ramlar ner till prio två eller tre, säger hon.

Får gå gratiskurs

Hon undrar också hur medarbetarna ska kunna utvecklas när det, som nu, är totalstopp för fortbildning. Utan kompetensutveckling är det svårt att vara en attraktiv arbetsgivare.

På miljökontoret, där Li Sjöstrand jobbar, får man använda arbetstid om man hittar något som är gratis, till exempel om länsstyrelsen har en digital kurs.

– Men vi är lyckligt lottade eftersom vi hör till samhällsbyggnad, den enda förvaltningen som går plus. Socialförvaltningen och barn och utbildning går fruktansvärt mycket back.

Digitalt sparar pengar

Maria Fredriksson är kommundirektör i Söderköping. Att spara genom att låta bli att kompetensutveckla personal är en akut åtgärd och inte hållbart på sikt, förklarar hon. Men kanske blir det mer av just den digitala fortbildningen framöver.

– Det är ett av de nya arbetssätt som kan spara pengar, säger hon.