• Agnes Rolka.

Arbetsrätt

Måste jag gå på utvecklingssamtalet?

23 oktober 2023

"Det är snart dags för årets utvecklingssamtal. Jag och min chef går inte bra ihop och jag har inte något större förtroende för hen. Mina utvecklingssamtal brukar inte leda till någon utveckling. Jag undrar därför om jag kan säga nej till årets samtal?" undrar en läsare. Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt svarar.

Svar från Agnes Rolka, rådgivare på Vision Direkt:

– Utvecklingssamtal, eller med­arbetarsamtal som det också kan heta, är något positivt, något som du bör se fram emot. Det är ett samtal där du och chefen blickar framåt och skapar förutsättningar för att du ska kunna utvecklas på jobbet.

Vem ansvarar för utvecklingssamtalet?

– Ansvaret ligger främst hos chefen. Chefen ansvarar för att samtalet blir av, att det finns en mall att utgå ifrån samt att det ni kommer överens om följs upp. Men du har också ett eget ansvar för att vara aktiv och berätta om vad du behöver för att trivas på jobbet, prestera och utvecklas.

Är utvecklingssamtal obligatoriskt?

– Utvecklingssamtal är inte direkt obligatoriskt. Det är din rättighet snarare än skyldighet. Men att vägra delta kan ha negativa konsekvenser. Det kan bidra till sämre utveckling på jobbet, till sämre löneutveckling och en försämrad relation med chefen. Jag rekommenderar dig därför att du trots allt deltar, då har du tagit ditt ansvar och gjort det du har kunnat.

→ Allt du behöver veta om utvecklingssamtal på jobbet

Ska jag berätta för chefen hur jag känner?

– Ja, det är viktigt att du berättar om hur du mår på jobbet, hur du upplever relationen med chefen och hur den påverkar din arbetsmiljö. Var konstruktiv och kom med förslag på lösningar. Det är möjligt att din chef misstänker hur du känner, men det kan vara bra att berätta om hur du skulle vilja ha det i stället. I fall din chef inte känner till det är det ännu viktigare att ni pratar om detta.

Ska jag ta det på utvecklingssamtalet eller boka ett separat samtal?

– Din relation med chefen hänger ihop med din arbetsmiljö och dina förutsättningar, så du kan ta upp det på utvecklingssamtalet. I fall det här är ett större problem och kommer att ta mycket tid så råder jag dig att boka ett separat samtal.

– Om du inte är bekväm med att prata med chefen kan du involvera ditt skyddsombud och be hen om stöttning i detta. Du är också välkommen att ringa oss på Vision Direkt för mer omfattande stöttning och rådgivning kring din situation.

→ Fler frågor och svar som rör ditt arbetsliv hittar du här!

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.