• Mikael Bergqvist är en nytt klimatombud i Vision.

Miljö

Mikael Bergqvist – ett av Visions första klimatombud

9 september 2022

Mikael Bergqvist gick med i Vision när han såg att förbundet demonstrerade för klimatet. Nu är han ett av Visions första klimatombud.

En regnig septemberdag 2019 demonstrerar Mikael Bergqvist, detaljplanesamordnare på trafikkontoret i Göteborg, med Fridays for future. Som engagerad i klimatfrågan har han noterat bristen på facklig representation i de här sammanhangen. Men den här fredagen upptäcker han Vision bland paraplyerna.

– Jag tänkte, oj, det här ser jag inte hos mitt fack! Varför är inte de också här?

Bytte till Vision

Mikael Bergqvist blev inspirerad och kontaktade Vision. Han hade funderat på en facklig roll som han kallade hållbarhetsombud och undrade om Vision hade något liknande. Jo, en ny roll som klimatombud var på gång. Mikael Bergqvist blev medlem och gick med i den uppstartsgrupp för klimatombud som precis bildats.

– Rollen som klimatombud inom Vision var anledningen till att jag bytte fackförbund. Att koppla ihop fackligt solidaritetsarbete med klimatfrågan är viktigt för mig, säger han.

Läs mer: Så funkar klimatombud

Källsortering och plastbantning

Sedan hösten 2021 är Mikael Bergqvist ett av fem lokala klimatombud som är aktiva i Vision Göteborgs Klimatråd och dessutom fortfarande engagerad i den centrala gruppen. Arbetet har hittills handlat om att forma rollen och att engagera fler, men även om att fånga upp frågor hos medlemmar och arbetskamrater.

– Ofta handlar det om sådant som är påtagligt, som källsortering, vattenflaskor i plast och varför det renoveras och köps nya möbler till kontoret. Men i och med att rollen som klimat­ombud blir mer känd så tror jag att samtalen om klimatrelaterade frågor kommer att breddas, säger han.

Läs mer: Klimatsmart på jobbet

Klimatombuden omfattas av förtroendemannalagen, precis som andra ombud på arbetsplatserna. Men hur fackligt stöd och förhandlingar konkret kan användas för att driva klimatarbetet framåt är ännu inte prövat. Mikael Bergqvist är dock övertygad om att behovet är stort.

Klimatsmart upphandling

– Klimatfrågor är komplexa. Vi behöver hjälpa varandra att öka kunskapen och identifiera olika frågor som vi kan driva för att minska klimatavtrycket.

Som exempel nämner han hur kommuner och regioner gör upphandlingar, hur de arbetar med och följer upp sina koldioxidbudgetar, hur kommuner fördelar sina medel, hur klimatarbetet fungerar vid enskilda förvaltningar och om de behöver mer stöd.

– Det finns ju miljöenheter inom kommuner och regioner som arbetar strategiskt och på djupet i de här frågorna. Men om vi är fler som exempelvis läser ett budgetförslag eller en revisionsrapport med klimatglasögonen på, så kan vi lyfta frågan utöver de politiska mål som förvaltningarna jobbar efter. Kanske kan vi skriva yttranden eller påverka på något annat vis, säger han.