Utbildning

Hur söker jag ledigt för att plugga?

16 augusti 2022

"Jag har sökt en utbildning till våren och undrar hur jag ska göra med ansökan om tjänstledighet från jobbet. Jag vet ju inte än om jag kommer in. Vad händer om jag ansöker om tjänstledighet men inte kommer in på utbildningen?" undrar en läsare. Experterna på Vision Direkt svarar.

Svar från Vision Direkt:

Du bör ansöka om tjänstledighet så snart som möjligt och gärna skriftligt. Din arbetsgivare har nämligen möjlighet att skjuta upp din begärda studieledighet i sex månader från det att din ansökan har lämnats in. Om studierna inte påbörjas bör du dra tillbaka din ledighetsansökan. Detta beror på att din rätt till studieledighet upphör om du inte blir antagen.

Det kan också vara bra att tänka på hur du utformar din ledighetsansökan om du ska studera en längre period. Om du ansöker om ledighet inför varje enskild termin är det viktigt att veta att din chef har rätt att skjuta upp din ansökta ledighet. Och att du därför behöver ansöka i god tid inför varje termin.

Om du vill återgå i tjänst på loven är det i stället bättre att du ansöker om flera ledighetsperioder som överensstämmer med terminerna. Det betyder att du då behåller din rätt att arbeta under loven utan att för den skull avbryta ledigheten på grund av det.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Nytt studiestöd - så får du betalt för att studera