Arbetsmiljö

Därför är hemarbete en hit i Sverige

8 april 2022

Svenskar har varit mer nöjda med distansjobb under pandemin än anställda i andra länder. Majoriteten tycker att de var mer effektiva och fick bättre balans mellan arbete och familj. I synnerhet kvinnor är positiva.

– Kvinnorna uppskattar att kunna bestämma över sin arbetstid, säger Gunnar Aronsson, professor emeritus i arbets- och organisationspsykologi, som gjort en kunskapssammanställning för Mynaks, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, räkning.

Här är några förklaringar till att övergången till distansarbete gick lättare i Sverige:

  1. Barnomsorg och skola var öppna under pandemin.
  2. Det finns en vana att arbeta självständigt.
  3. Vi är väldigt uppkopplade.
  4. Vi är digitalt kunniga.
  5. Många har tidigare jobbat på distans.
  6. Mer bostadsyta per person ger arbetsro.

Gunnar Aronsson pekar ut några problem som behöver lösas för att framtida hybrid­arbete ska funka.

– Största faran är att man tappar dagliga kontakten med kolleger. Det kan bli en polarisering mellan erfarna och nya. Det är svårare att fråga på zoom än att knacka på hos en kollega. Distansarbete ger de självgående mer flexibilitet, medan de inte så självständiga får det svårare.

Chefer måste se till att de som distansjobbar får tillgång till kunskap och stöd, menar Gunnar Aronsson.

Läs mer: Så många dagar i veckan vill vi jobba hemma