• Upphandlare kan göra mer för att bidra till Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tycker Visions ordförande Veronica Magnusson.

Internationellt

Rapport: Offentliga inköp kan leda till barnarbete

25 januari 2022

Offentliga upphandlingar riskerar att bidra till barnarbete och miljöförstörelse, visar en rapport. Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande, vill att politiker och tjänstepersoner tar ett större ansvar.

I rapporten svarar 422 kommuner, regioner och statliga myndigheter på frågor om hållbarhet och upphandling. Av svaren framgår att 45 procent av organisationerna aldrig eller bara ibland gör en kartläggning av om deras upphandlingar kan öka risken för barnarbete och miljöförstöring. Fyra av tio saknade också systematisk uppföljning av ställda hållbarhetskrav.

– Här behöver lokala politiker och ledande tjänstepersoner kliva fram och ta ett större ansvar, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

Läs mer: Vision inför fackliga klimatombud 

"Inköp utan hållbarhetskrav en förlorad möjlighet"

Enligt rapporten är varje upphandling ett tillfälle att stärka en marknad för leverantörer som tar ansvar för hållbarhet. Bland de undersökta organisationerna svarade sex av tio att det behövs mer kompetens för att kunna bidra till hållbarhetsmålen. 

– Varje inköp som görs utan att det ställs relevanta hållbarhetskrav innebär en förlorad möjlighet att bidra till Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Konkret handlar det om att varje kommun, myndighet och företag måste ge upphandlare rätt förutsättningar att ställa hållbarhetskrav men också satsa tid och resurser på uppföljning, säger Veronica Magnusson.

Läs mer: Hennes uppdrag: Klimatvänliga inköp