• I dag finns cirka 400 medlemmar i Vision som arbetar som lärare. De kan bli betydligt fler. Bara i grundskolan finns över 17 000 obehöriga lärare, alltså lärare som saknar lärarexamen och legitimation.

Arbetsmarknad

Lärarmedlemmar nästa för Vision

28 mars 2022

Nu börjar Vision rekrytera obehöriga lärare på allvar. Potentialen är stor. Det finns cirka 40 000 personer som undervisar utan lärarexamen och legitimation i skolväsendet.

Från och med nu är lärare och skola en del i Visions varumärkeskampanj.

– Vi kommer under våren att fokusera på annonsering i sociala medier, arbetsplatsbesök, opinionsbildning och intern kompetensutveckling. Till höstens skolstart ska vi intensifiera arbetet med att rekrytera målgruppen, säger Elin Andersson, projektledare för lärarrekryteringen på Vision.

Läs mer: På gång redan för två år sedan

Det var 2018 som Lärarförbundets kongress fattade beslutet att inte längre ta emot personer utan lärarexamen och legitimation som nya medlemmar.

Kan ta ut svängarna

För två år sedan tecknade Vision och Lärarförbundet ett samverkansavtal som gick ut på att Vision skulle bli facket för de olegitimerade och samtidigt verka för att dessa utbildar sig till lärare och får legitimation.

Sedan dess har det inte hänt så mycket. Idag är bara cirka 400 personer som arbetar som lärare medlemmar i Vision.

Det beror på att frågan om de obehörigas organisering länge var lite känslig i Lärarförbundet, enligt Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

– Men när man lämnade TCO vid årsskiftet och gick med i akademikerorganisationen Saco kom saken i ett annat läge. Nu kan vi ta ut svängarna mer, säger Kjell Svahn.

Grundskolan i första hand

Potentialen är stor. Man räknar med att det finns uppemot 40 000 obehöriga som undervisar i svensk skola, varav de flesta är exkluderade från fackligt inflytande och inte har någon som företräder dem.

Majoriteten saknar eftergymnasial utbildning och nästan hälften jobbar i grundskolan. Det är i första hand denna grupp som Vision riktar in sig på. När det gäller olegitimerade med någon form av akademisk examen konkurrerar man med SSR.

Alt-textKjell Svahn

Kjell Svahn är ansvarig för de fackliga och skolpolitiska frågorna i samband med rekryteringen av lärare utan lärarlegitimation, som är det namn Vision valt på gruppen.

– Vi skaffar oss nu större kunskap om lärarnas villkor och avtal. Målet är att vi ska bli part i förhandlingarna med Sveriges Kommuner och regioner och teckna kollektivavtal, precis som vi redan gör för dem som jobbar i friskolor, säger Kjell Svahn.

Ska ta fram skolpolitik

Lärare utan legitimation får enligt skollagen varken tillsvidareanställas på lärartjänster eller sätta betyg på egen hand. Skolorna kan bara anställa dem ett år i taget. Att vara avtalspart är viktigt för att påverka deras villkor och företräda dem rättsligt, påpekar Kjell Svahn.

– Vi måste också formulera en skolpolitik så att det framgår vad vi står för i skolfrågor. Vi ska skaffa en referensgrupp bestående av lärare men så långt har vi inte riktigt kommit än.

Även den växande gruppen lärarassistenter omfattas av Visions rekryteringsinsatser i skolan.