• Obehöriga för­skollärare omfattas inte av samarbets­avtalet, däremot lärare och fritidspedagoger.

Fackligt

Vision vill bli fackförbundet för obehöriga lärare

25 oktober 2019

Nästa år drar den officiella rekryteringen av lärare som saknar lärarexamen och legitimation igång. "Vi ser en stor potential", säger Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

Vision har redan nu cirka 600 obehöriga lärare som medlemmar men den 1 januari börjar den officiella rekryteringen av lärare som saknar lärarexamen och legitimation. Det står klart sedan Lärarförbundet fattat beslutet att inte ta emot nya obehöriga.

Det finns runt 30 000 obehöriga lärare i Sverige.

– Vi ser en stor potential. Vi har samma uppfattning som Lärarförbundet om att lärare ska ha lärarutbildning, men som verkligheten ser ut kommer en betydande andel sakna legitimation under lång tid, säger Kjell Svahn, ombudsman på Vision.

Överläggningar pågår nu om ett samverkansavtal mellan Vision och Lärarförbundet. Avtalet omfattar både villkorsfrågor och skolpolitik vilket, enligt Kjell Svahn, är en högre ambitionsnivå än i Lärarnas riksförbunds likartade överenskommelse med SSR.

Det är de två lärarfacken som förfogar över kollektivavtalet och förhandlar med Sveriges Kommuner och Landsting om löner och villkor. Och obehöriga får enligt skollagen varken tillsvidareanställas på lärartjänster eller sätta betyg.

– Avtalet med Lärarförbundet ska bringa reda i detta så att vi ändå tar del i förhandlingarna. Vi ska försvara de obehöriga lärarnas villkor och verka för att de har så trygga anställningar som möjligt, säger Kjell Svahn.