• Nya las gör att du snabbare blir fastanställd.

Arbetsrätt

Nya las-regler – det här gäller

21 juni 2022

Vad är det för nya las-regler som gäller? Vi har tagit reda på hur du inom kommuner och regioner påverkas.

Hur funkar las-regeln sist in först ut?

 • Sist in-först ut, brukar man kalla reglerna om turordning på jobbet. Det betyder att den som har kortast anställningstid får gå först när arbetsgivaren skär ner på grund av arbetsbrist.
 • Enligt nya las får arbetsgivare undanta tre personer från turordningen. Tidigare har två personer fått undantas, och endast för arbetsgivare med max tio anställda.
 • Vision har förhandlat bort denna försämring i las genom kollektivavtal med SKR. Det betyder att allt är precis som det var förut, det vill säga ingen undantas.

Oense om uppsägningen? Ingen lön under tvisten:

 • Här blir det en försämring i lagen. Om du hamnar i en tvist med arbetsgivaren vid en uppsägning så består inte längre anställningen under tvisten (du fortsätter att vara anställd tills din uppsägningstid går ut, pågår tvisten längre än så kommer anställningen upphöra direkt när uppsägningstiden slutar).
 • Du får inte lön när tvisten pågår och uppsägningstiden är slut, men du kan ha rätt till ersättning från a-kassan. Om en domstol senare ogiltigförklarar uppsägningen så kan du få lön då.
 • Skadeståndet höjs – om du blivit felaktigt uppsagd.
 • Den här delen av lagen går inte att förhandla bort med kollektivavtal.

Snabbare väg till fast anställning:

 • Allmän visstid ersätts med särskild visstidsanställning. Du får därmed snabbare fast anställning – förut tog det två år och nu ska det ta ett år.
 • Den här delen av lagen går att förhandla bort med kollektivavtal. Men det har inte Vision gjort i avtalet med SKR eftersom det här är en förbättring för dig som anställd.  

Nytt studiebidrag:

Källa: Regeringen och Vision.

Nya las-regler 2022:

 1. Delar av nya lagen om anställningsskydd, las, är dispositiv, det betyder att fack och arbetsgivarorganisationer i kollektivavtal kan komma överens om andra regler.
 2. Nya las börjar gälla 30 juni 2022 men tillämpas 1 oktober. Målet är att Vision till dess ska ha nya avtal på plats med alla arbetsgivare som man förhandlar med (SKR, Sobona, Almega vårdföretagarna, Tjänsteföretagen, Fastigo, Svenska kyrkan, Fremia och Arbetsgivaralliansen).
 3. Avtalet med SKR och Sobona är klart. Sobona-avtalet har två delar. Den ena halvan som rör bolag i kommuner och regioner har samma innehåll som SKR-avtalet. Den andra halvan innehåller samma turordningsregler som lagen, tre personer får undantas.

Läs mer: Vision förbereder inför nya las