• "Vår målsättning är att alla Visions medlemmar ska omfattas av ett huvudavtal", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Arbetsrätt

Vision förbereder inför nya las

27 augusti 2021

Strax innan semestern presenterades nya las-paketet. Nu väntar diskussioner mellan fack och arbetsgivarorganisationer för att få nya avtal på plats. ”Det är viktigt för oss att påverka villkoren för våra medlemmar”, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande för Vision.

I juni nästa år väntas nya las – lagen om anställningsskydd – börja gälla. Alla som jobbar i Sverige berörs av de nya reglerna. Flera förändringar väntas, bland annat:

  • Sist in först ut – inte längre säkert när arbetsgivare ska ha rätt att undanta tre anställda från turordningen vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.
  • Snabbare väg till fast anställning.
  • Lättare att kompetensutvecklas under arbetslivets gång.

Läs mer: Så ser nya las-paketet ut

Nya las väntas träda i kraft 30 juni 2022. Delar av nya lagstiftningen är dispositiv, vilket betyder att man kan göra avvikelser från bestämmelserna genom kollektivavtal. Men för att göra avvikelser behöver facken teckna huvudavtal med arbetsgivarorganisationerna.

Vision går med i huvudavtal

I juli anslöt sig Vision till huvudavtalet för omställning och anställningsskydd som tecknats av PTK och Svenskt Näringsliv. Cirka 12 000 privatanställda Visionsmedlemmar inom Almega Tjänsteföretagen och Vårdföretagarna berörs.

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, menar att medlemmarna får bättre villkor tack vare att Vision anslutit sig till huvudavtalet.

– Den stora fördelen är att avtalet ger bättre stöd till kompetensutveckling under arbetslivets gång – något som vi vet att det finns ett stort behov av hos våra medlemmar.

Läs mer: Fyra av tio saknar goda möjligheter till kompetensutveckling i dag

Även LO-förbunden Kommunal och IF Metall har anslutit sig till huvudavtalet.

Finns det några nackdelar?

– Delar i överenskommelsen försämrar maktförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det handlar om turordningsregler och att man under en tvist inte längre ska få kvarstå i anställning. Men allt är ett givande och tagande, och fördelarna överväger. Man ska komma ihåg att lagstiftningen togs fram under politisk press, vilket vi varit kritiska till. Nu måste vi vara realistiska och säkra upp så att det blir så bra som möjligt.

Diskuterar med arbetsgivarna

Just nu ser Vision över vilka fler huvudavtal som behöver tecknas med arbetsgivarorganisationerna innan las träder i kraft nästa sommar.

– Vår målsättning är att alla Visions medlemmar ska omfattas av ett huvudavtal. De flesta omfattas av avtalen med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Sobona. Här är vi redan igång och diskuterar vad vi behöver göra för förändringar, säger Veronica Magnusson.