• Det är vanligt att anställda inom räddningstjänst blir krigsplacerade.

Arbetsrätt

Har du blivit krigsplacerad? Det här gäller för dig

2 maj 2022

Just nu håller många kommuner och regioner på att krigsplacera sin personal. Här får du koll på vad som gäller om just du skulle handplockas. Och visste du kan bli av med din anställning om du säger nej till att bli krigsplacerad?

Kommuner och regioner är, till skillnad från privata arbetsgivare, skyldiga att ha en plan för hur verksamheten ska fungera i händelse av krig eller skärpt beredskap.

Läs mer: Nu mobiliserar kommuner och regioner

Läs också: Hon tränar i försvaret på arbetstid

I många kommuner och regioner pågår just nu, med anledning av det säkerhetspolitiska läget efter att Ryssland gått in i Ukraina, ett febrilt arbete med att göra en sådan plan och med att bestämma vilka i personalstyrkan som ska krigsplaceras.

Ska göra nytta för landet

Att bli krigsplacerad innebär att en person plockas ut för att tjänstgöra på en viss position där hen anses göra nytta för landets försvar i händelse av krig eller skärpt beredskap. Men vad gäller egentligen för den som får besked om att hen blivit krigsplacerad? Vi har frågat arbetsrättsexperten Tommy Iseskog om hur det fungerar.

– Du ska bli skriftligen informerad om till vilken tjänst och ort du blivit krigsplacerad, så att du vet vad du ska göra om det blir skärpt eller högsta beredskap. Det är arbetsgivarens rätt att fatta det beslutet och den anställdes skyldighet att acceptera det, säger han.

När skärpt beredskap utlysts går det inte att säga upp sig och därmed slippa krigsplaceringen. Individen kan ha synpunkter på vilken uppgift som hen anser sig mest lämpad att utföra, men det går inte att vägra att bli krigsplacerad, förklarar Tommy Iseskog.

Individens frihet begränsas

– När förhöjd beredskap utlysts är man inlåst i systemet, individens frihet begränsas och det blir ett slags militärt styre i hela landet. Att vägra en krigsplacering är liktydigt med att vägra utföra sin totalförsvarsplikt och då är det att se som att man ”deserterar”. Sanktionen för det är böter eller fängelse, säger han och fortsätter:

– Om man i stället väljer att lämna landet, bara sticker iväg och inte dyker upp, kan det leda till att individen skiljs från sitt arbete. Att inte inställa sig på sin krigsplacering är att räkna som arbetsvägran, vilket är grund för uppsägning.

Gäller även vikarier

Både fast och tillfälligt anställda kan bli krigsplacerade och man kan bli placerad på en annan ort än den vanliga. Individens möjlighet att påverka är begränsad, men arbetsgivaren bör förhandla beslutet om krigsplacering med de lokala fackliga parterna, anser Tommy Iseskog.

– Enligt min mening är det fel att inte MBL-förhandla krigsplaceringar, eftersom de är att anse som en viktigare förändring, vilka alltid måste förhandlas.

Läs mer:  Guide: Så funkar bisyssla vid sidan av ditt jobb