Arbetsmiljö

Hur kallt får det vara på kontoret?

6 december 2021

"När det blivit kallare ute har det blivit kyligare på kontoret. Hur får vi upp värmen?", skriver en läsare till Vision Direkt.

Svar från Vision Direkt:

Enligt Arbetsmiljöverkets före­skrifter ska temperaturen ha ”ett lämpligt termiskt klimat”. I föreskrifterna finns inga angivna grader för hur kallt det får vara inomhus, då den upplevda temperaturen beror på flera faktorer, exempelvis om arbetet sker sittandes eller i rörelse. Dessutom upplevs värme och kyla olika av olika personer. Arbetsmiljöverket anger att en lämplig temperatur för stillasittande arbete inomhus är 21 till 25 grader.

Det är er arbetsgivare som är ansvarig för er arbetsmiljö. Om ni upplever obehag till följd av den låga temperaturen hos er bör ni vända er till närmsta chef. Ni kan också vända er till ert skyddsombud för stöd.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Så mycket ljus bör det vara på jobbet