Arbetsmiljö

Kastar ljus på kontoret

19 augusti 2019

Människor behöver det. Alla har rätt att få det på jobbet. Men många får för lite. Vad är det för något? Rätt svar: dagsljus.

Varför dagsljus?
För att människor är beroende av det. Får man tillräckligt med ljus dagtid, och mörker nattetid, tillverkas det melatonin som behövs för att olika kroppsliga processer ska hållas igång och synkas med varandra.

Hur mycket?
Forskning visar att 30 minuters dagsljus kan räcka för att friska personer ska upprätthålla en stabil dygnsrytm. Ljus på förmiddagen ger bäst effekt. Så lite som tio minuters exponering under hemvägen på morgonen kan bidra till att skiftarbetare inte vänder på dygnet.

Lampor då?
De kan aldrig ersätta dagsljus helt och hållet. Elektriskt ljus innehåller inte nog mängd blåa våglängder, som hjärnan reagerar bäst på. LED-tekniken gör det möjligt med lampor som har en större andel sådant ljus. En opublicerad studie visar att LED kan förbättra arbetsprestationen.

Vad säger­regelverket?
Enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska det finnas tillfredsställande tillgång till dagsljus minst halva arbetstiden. Det gäller för alla fasta arbetsplatser.

Om du får för lite dagsljus
Får vi inget dagsljus ökar melatoninproduktionen och vi blir sömniga. Och för mycket ljus på kvällen gör att vi inte kan sova. En rubbad dygnsrytm är en källa till stress som ökar mottagligheten för nedstämdhet och depression.

De flesta jobbar inne!
I industrialiserade länder arbetar uppskattningsvis 84 procent av den arbetande befolkningen inomhus minst 90 procent av dagen.

Sitta nära ett fönster?
Den som sitter intill ett fönster, max en meter från rutan, kan tillgodogöra sig en fjärdedel av den belysningsstyrka som solen ger på andra sidan glaset. Personer som sitter nära ­fönster lider mer sällan än andra av ohälsa.

Fakta

  • 66 procent jobbar mindre än två meter från fönstret, 20 procent sitter två till fyra meter från fönster medan resten arbetar mer än fem meter bort.
  • Orsaker till mentala problem söks ofta i psykosociala faktorer i arbetet, men på senare år har man börjat diskutera dagsljusets betydelse mer.
  • Dagsljusnivåer på arbetsplatser i Sverige är ofta lägre än en halv procent av belysningsstyrkan utomhus, det vill säga under Arbetsmiljöverkets rekommendation på en procent.
  • Drygt fem av tio män, och knappt sju av tio kvinnor, vistas utomhus i dagsljus max en timme under en genomsnittlig arbetsdag, enligt en svensk studie från 2014.
  • De som arbetar inomhus exponeras för betydligt mindre ljus när de är på jobbet jämfört med när de är lediga.

Källor: Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning ”Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende” samt Arne Lowden, sömn- och stressforskare vid Stockholms universitet.