100 år med för låga kvinnolöner

6 december 2021

"I det här numret har vi granskat hur lönegapet mellan kvinnor och män i 43 vanliga yrken bland Visions medlemmar har förändrats de senaste fem åren", skriver chefredaktör Åsa Bolmstedt.

När jag jobbade som ekonomiassistent rekryterades två nya kolleger. De skulle ansvara för varsin av verksamhetens två kundnära delar.

Ledningen lyfte fram att de var nöjda med att ha hittat två personer med så lika bakgrund: De hade lika lång arbetslivserfarenhet, hade haft samma typ av tjänster tidigare och hade samma utbildning. Det var viktigt eftersom de två kundnära delarna var lika viktiga och lika krävande, betonade man.

Allt var frid och fröjd. Tills det var dags för första lönebetalningen.
Löneadministratören trodde först att något blivit fel. Det ­skiljde nämligen flera tusen i lön mellan de nya kollegerna. ­Löneadministratören gick till de nya kollegernas chef och ­frågade. Men nej, det var inget fel. Det fanns trots allt en sak som skiljde de två åt: Han var man och hon var kvinna.

I det här numret har vi granskat hur lönegapet mellan kvinnor och män i 43 vanliga yrken bland Visions medlemmar har förändrats de senaste fem åren. Glädjande nog ser vi att inom många yrken ökar kvinnors löner snabbare än mäns och att ­skillnaderna är små, särskilt i kommunal sektor.

Men en sak sticker i ögonen: I yrken med kraftig kvinno­dominans är lönerna låga. I regioner jobbar till exempel många kvinnor som medicinska sekreterare och tandsköterskor medan andra yrken är manligt dominerade. Det bidrar till ett lönegap mellan könen på 17,9 procent!

På hela arbetsmarknaden är det 9,8 procent.

Lista: Se hur lönerna skiljer sig mellan kvinnor och män i ditt yrke

Redan för hundra år sedan skrev Tidningen Vision, eller Kommunaltjänstemannen som tidningen hette då, om hur kvinnor diskriminerades lönemässigt. Mycket har blivit bättre, men det går alldeles för långsamt. I den här takten dröjer det till 2041 innan vi får jämställda löner på hela arbetsmarknaden.

Jag ser fram emot den dag då jag får skriva en ledare om att vi är i mål. Men jag vill inte vänta i tjugo år eller ett sekel till.