• Prästen Hampus Frid och hans chef, kyrkoherden Matts Sandström, kan ta PSA-prov på betald arbetstid.

Förmåner

De får kolla prostatan på arbetstid

29 oktober 2021

Att arbetsgivare erbjuder anställda att gå på mammografi på arbetstid är klart vanligare än för prov för prostatacancer. Detta trots att båda cancertyper är lika vanliga. Men Svenska kyrkans arbetsplatser sticker ut.

En enkät från Tidningen Vision visar att inga regioner erbjuder sina anställda att göra ett så kallat PSA-prov på arbetstid, medan 35 av 195 svarande kommuner gör det.

Inom Svenska kyrkan får anställda däremot ta tid till mammografi respektive PSA-prov i lika stor utsträckning.

– Det är lika vanligt för män att få prostatacancer som för kvinnor att få bröstcancer, så det är en rättvisefråga, säger Matts Sandström, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Järna och Vårdinge.

Där är grundinställningen att friska medarbetare gör ett bättre jobb.

– Vi har bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och hälsoundersökningar vartannat år, säger Matts Sandström.

Prästen Hampus Frid tycker det är bra med PSA-prov på arbetstid och är överlag nöjd med sina förmåner.

– Jag tror att det är en usp, unique selling point, här på min arbetsplats att ha bra förmåner. Det är viktigt, för det är brist på arbetskraft i många yrken i kyrkan, säger han.

Erbjudandet att göra PSA-prov på arbetstid visar på ambitionen att vara en jämställd arbetsplats, menar Hampus Frid.

– Kyrkan håller på att förändras och män kan på vissa håll vara i minoritet. Då är det bra att arbetsgivare inte glömmer bort mäns hälsa när Svenska kyrkan predikar och driver jämställdhetsfrågor.