• I dag har enhetscheferna inom måltidsservice ett forum där de träffas en gång i månaden och pratar om sin arbetsmiljö. ”Det kan vi verkligen rekommendera. Man är inte så ensam som man trodde”, säger Suvi Kling och Karin Risberg.

Arbetsmiljö

Sa ifrån på jobbet – blev positiv vändning

20 augusti 2021

GRANSKNING: TYSTNADSKULTUR. Var femte drar sig för att kritisera verksamheten, visar vår undersökning. Men det finns arbetsplatser som sticker ut. På måltidsservice i Umeå kommun ledde kritiken till positiva förändringar som mindre stress och ökad arbetsglädje.

Suvi Kling tillträdde som enhetschef inom måltidsservice 2018 och märkte snart att arbetsbördan var mycket stor, både för henne och de andra enhetscheferna.

Läs mer: Fyra av tio upplever att de straffats för framförd kritik

– Arbetsplatsträffarna var verksamhetsmöten där våra chefer och stödfunktionerna kom med uppgifter som vi skulle föra ut i enheterna. Merparten av informationen gick via oss, det var nästan omöjligt att hinna med, berättar hon.

Alt-textSuvi Kling

Frustrationen och missnöjet med att allt skulle filtreras via enhetscheferna växte, enligt Suvi Kling. Men ingen sa något.

– När tystnaden har blivit vardag kan det kännas hotfullt att öppet ifrågasätta den rådande normen, säger hon.

Mer jämlikt och större arbetsglädje

Men hon och kollegan Karin Risberg vågade. Det blev början på ett långsiktigt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och arbetsgivaren anlitade en organisationskonsult.

Och mycket har blivit bättre, tycker de. I dag pratas det arbetsmiljö på APT och områdescheferna och stödfunktionerna vänder sig ofta direkt till medarbetarna i köken.

När tystnaden har blivit vardag kan det kännas hotfullt att öppet ifrågasätta den rådande normen.

Suvi Kling, enhetschef

– Det är mer jämlikt och prestigelöst vilket ökar motivationen och arbetsglädjen, säger Karin Risberg.

– De nya arbetssätten har skapat luft för oss vilket medarbetarna märker på att vi har mer ork och engagemang, tillägger Suvi Kling.

Duktig flicka-kulturen borta

Med hjälp av huvudskyddsombudet Susanne Landström har man fått stopp för duktig flicka-kulturen som innebar att man som kvinnlig enhetschef försökte slå knut på sig själv utan att ställa rimliga motkrav, enligt Karin Risberg.

Alt-textKarin Risberg

– I dag känner jag mig fri att säga ifrån uppåt, det gjorde jag inte för ett par år sedan, säger hon.

Än så länge har Umeå inga lönekriterier för sina enhetschefer. Det kan ha bidragit till tystnadskulturen, tror Suvi Kling. Trots att arbetsmiljöarbetet gett gott resultat har det inte varit helt enkelt för henne. Hon har känt sig obekväm och upplever att hon har fått stå tillbaka lönemässigt.

– Det är viktigt att det finns personer som vågar komma med konstruktiv kritik för att förbättra verksamheten. Därför behövs lönekriterier som premierar driv, så att det inte blir tvärtom, att tystnad premieras.