• Maria upplever att det är lättare att andas på nya jobbet, ett vikariat. Hon vill inte träda fram med namn och ansikte eftersom hon är rädd för att det skulle försvåra för henne att få ett nytt fast jobb.

Arbetsmiljö

Kritiserade – fick noll kronor i lönehöjning

20 augusti 2021

GRANSKNING: TYSTNADSKULTUR. Maria riktade skarp kritik mot hur ledningen ­hanterade anklagelser om sexuella trakasserier. Efteråt fick hon nya arbetsuppgifter och ingen löneökning. Hon upplever det som ett straff.

Maria sade nyligen upp sig från en administrativ tjänst på en folkhögskola, ett jobb hon hade haft i många år. Anledningen var den locket på-kultur som präglade arbetsplatsen och blev värre genom åren.

– Jag var ombud för Vision och det funkade hyfsat så länge jag höll med och diskuterade utifrån ledningens premisser. Men om något var kontroversiellt eller obehagligt och jag uttryckte en avvikande åsikt blev det svårt, säger hon.

Läs mer: Fyra av tio upplever att de straffats för framförd kritik

Folkhögskolan hon jobbade på har en offentlig huvudman och finansieras via skattsedeln. Det innebär att yttrandefriheten är extra stark och att arbetsgivaren inte får efterforska och bestraffa den som använt sig av sin meddelarfrihet.

Fick inte prata med politikerna

Men att berätta om låg takhöjd på jobbet är känsligt. Maria är rädd för att inte få nytt jobb och heter egentligen något annat.

Dålig kunskap om meddelarfrihet

  • 60 procent anser att de saknar tillräcklig kunskap om meddelar­frihet och offentlighetsprincipen.
  • Bara 20 procent har fått utbildning om detta
    på jobbet.

Källa: Tidningen Visions undersökning

Här är hennes berättelse om hur det gick till på hennes förra arbetsplats:

När en anställd blev anklagad för sexuella trakasserier av deltagare på skolan ville bland annat jag att ledningen skulle utreda vad som hänt – för de berörda deltagarnas skull och för att det var jobbigt i flera klasser.

Men allting tystades ner trots att både skolans styrelse och förvaltningen kände till anklagelserna och att en av deltagarna gjort en polisanmälan. Vi fick veta att vi skulle säga att ärendet var utagerat om någon frågade, och när politikerna i skolans styrelse kom på besök blev vi blev tillsagda att inte prata med dem.

Polisanmälan lades ner i brist på bevis och deltagaren som anmält lämnade skolan. Ingen gick ut offentligt, varken deltagarna eller vi i personalen. Vi var nog rädda för att det skulle påverka betygen respektive jobben.

Tvingades undervisa

Maria upplever att hon fick veta av skolledningen när hon inte varit tillräckligt följsam. Bland annat när det var dags för lönerevision.

– Åtminstone två gånger fick jag ingen löneökning överhuvudtaget. Man motiverade det med att någon annan behövde premieras men eftersom det hände direkt efter att jag lyft obekväma saker är jag övertygad om att det var frågan om bestraffningar. Att inte få en enda krona är ganska ovanligt, eller hur?

Två gånger fick jag ingen löneökning överhuvudtaget. Att inte få en enda krona är ganska ovanligt, eller hur?

Maria

Arbetsuppgifter ändrades för medarbetare som ledningen tyckte var jobbiga, enligt Maria. Lärare blev till exempel satta att undervisa i ämnen de inte behärskade.

– Jag fick inte heller fortsätta med det jag är utbildad till utan blev ”pedagog” och skulle undervisa i flera ämnen, berättar hon.

Maria anser att påbuden om tystnad ledde till ett repressivt klimat på hela arbetsplatsen, med ryktesspridning och olika grupperingar.

– Ett tag var ganska många långtidssjukskrivna på grund av stress, säger hon.

Blev mer försiktig

Hon kunde oftast prata med sina närmaste arbetskamrater. Men med åren blev hon försiktigare med att säga ifrån till ledningen, trots att hon var fackligt ombud. Kanske hade det underlättat om hon haft bättre koll på offentlighetsprincipen och meddelarfriheten, tror hon.

– Det hade känts bättre att ha lite mer på fötterna. Jag önskar att jag sagt ifrån oftare.

Hon tror inte att folkhögskolan är unik utan att tystnaden har ökat i arbetslivet som helhet.

– Det har blivit lite ont om solidaritet kan jag tycka. Men jag vet inte om det beror på att folk inte vågar eller inte orkar engagera sig.

I dag har Maria ett vikariat på en annan arbetsplats där ledarskapet är bättre och kulturen öppnare. Hon ser ljust på framtiden.

Så funkar meddelarfriheten

  • Du får lämna i princip vilka uppgifter som helst till media. Undantagen rör bland annat frågor om rikets säkerhet och det som omfattas av patientsekretess. Du har rätt att vara anonym. Journalisten som tar emot ditt tips har tystnadsplikt och röjer inte din identitet för någon.
  • Inom offentlig verksamhet, offentligt ägda bolag och offentligt finansierade privata bolag inom vård, skola och omsorg får arbetsgivare inte efterforska vem som lämnat uppgifter till media.
  • Om dessa arbetsgivare utsätter en anställd som varit i kontakt med media för repressalier riskerar de böter eller fängelse.