• Det gäller att ha koll på begreppen när man jobbar över.

Arbetstid

Övertid – så funkar det

20 augusti 2021

Arbetsdagen är slut men inte uppgifterna. Hur mycket kan egentligen chefen kräva att du jobbar över och vilken kompensation får du? Tidningen Vision reder ut och förklarar.

EU sätter ramarna

Det är EU-direktiv som har satt de yttersta ramarna för hur mycket någon i Sverige får jobba. Direktivet tillåter att arbetsgivare och fackförbund kommer överens om detaljer själva, men har satt en maxgräns för hur mycket en person får arbeta och en minimigräns för ledighet.

Max 50 timmar

Det är i arbetstidslagen som EU:s direktiv införlivas. Här regleras till exempel raster, pauser och jourtid. Enligt arbetstidslagen får du inte jobba över mer än 50 timmar på en månad och sammanlagt 200 timmar på ett år. Men arbetsgivare kan få dispens antingen genom en överenskommelse med facket eller från Arbetsmiljöverket.

Chans till kompensation

Regler kring övertid ingår i alla kollektivavtal som Vision slutit med de stora arbetsgivarparterna. Medan EU-direktiv och arbetstidslagen reglerar mängden arbetstid, är det i kollektivavtalet som kompensationen för övertid slås fast. Som anställd kan du avtala bort övertidsersättning, men ska då kompenseras med högre månadslön.

Kvalificerad övertid ger mer i plånboken

Allt arbete utöver din ordinarie arbetstid är övertid. En grundregel är att övertid alltid ska vara beordrad av en arbetsledare. Övertid delas in i enkel eller kvalificerad. Arbetstid som ligger i anslutning till ett arbetspass som har förlängts med två timmar räknas som enkel övertid. Skulle arbetspasset förlängas mer än så räknas efterkommande timmar som kvalificerad övertid och ska kompenseras högre.

Kompensationen för övertid går att förhandla, men kan aldrig bli sämre än det som har förhandlats fram i kollektivavtalet. Det är till exempel inget som hindrar arbetsgivare att både ge kompensation i tid och pengar.

Deltidsanställd får mertid

När deltidsanställda behöver jobba mer än den tid som ingår i tjänsten kallas det mertid upp till arbetstidsmåttet för heltid. Timmarna därefter kallas för övertid.

Redo att hoppa in

Eftersom arbetsgivaren i undantagsfall kan kräva att anställda avbryter sin ledighet finns beredskapsavtal. Det innebär att anställda vid beredskapstillfällen snabbt ska kunna ta sig till jobbet. Villkoren för beredskap finns i de lokala avtalen på arbetsplatserna. Beredskap räknas inte som arbetstid och kompenseras därför längre.

Arbetsgivaren bestämmer

Arbetsgivaren har rätt att beordra anställda att avbryta ledighet om något akut inträffar. Om en medarbetare måste avbryta en pågående semester ska arbetsgivaren inte bara kompensera för uteblivna semesterdagar, utan även för kostnader som uppstått i samband med den avbrutna semestern, till exempel resor. De timmar som medarbetaren behöver jobba räknas då som övertid.

Källa: Visions förbundsjurist och Vision Direkt.