• Inte alla får ta del av den extra ersättningen vid övertid i Västra Götalandsregionen.

Arbetstid

Många timmar övertid i Västra Götalandsregionen

20 augusti 2021

Många medlemmar i Västra Götalandsregionen har jobbat mer än vanligt under det senaste året. Arbetsgivaren har skjutit till extra ersättning för övertid, men det är inte alla som får ta del av den.

– Både tekniker och administrativ personal har i och med corona fått fler och utökade arbetsuppgifter samt behövt jobba över. Det kommer alltid finnas de som räcker upp handen och erbjuder sig att göra det, men de är i minoritet i förhållande till övriga. De flesta är nöjda med sina 40 timmar per vecka, säger Therese Jakobsson, ordförande för Vision sektion 1.

Under pandemin har Västra Götalandsregion skjutit till en extra timersättning för övertid mellan juni-augusti. Ersättningen höjdes från 160 kronor till 230 kronor, men alla Visionsmedlemmar, till exempel medicinska sekreterare, har inte kunnat ta del av den, vilket facket är kritiska till.  

Facket: "Godtyckligt"

Eftersom det är ett ensidigt arbetsgivarbeslut hos respektive förvaltningschef kan personer inom samma yrkesgrupp som jobbat övertid kompenseras olika.

– Det blir godtyckligt tycker vi, säger Therese Jakobsson.

Men det är inte den specifika yrkestiteln som avgör ersättningsnivån i Västra Götalandsregionen säger HR-direktör Marina Olsson.

– Det är behovet av personal inom respektive förvaltning som styr och det avgör om personer i samma yrkesgrupp omfattas av den extra ersättningen eller inte.