Arbetstid

Skillnad på övertid och mertid?

2 november 2020

Vad är skillnaden mellan övertid och mertid?

Begreppen övertid och mertid regleras både i arbetstidslagen och i kollektivavtal.

Arbetstidslagen anger hur mycket tid utöver din ordinarie arbetstid som arbetsgivaren kan beordra dig att arbeta. Enligt lagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid.

Mertid avser all tid som en deltidsanställd jobbar utöver sin arbetstid upp till arbetstidsmåttet för heltid.

Det är kollektivavtalet som reglerar vilken ersättning du får. Om arbetsgivaren inte har tecknat något kollektivavtal så finns heller ingen rätt till ersättning för den extra arbetstid som du utför om du inte själv avtalat om det.

Lagen anger nämligen endast hur många timmar övertid respektive mertid som får utföras. Den anger däremot inte vilken ersättning som du får.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.