Arbetsrätt

När har jag rätt till fast tjänst?

27 augusti 2021

"Jag har jobbat som socialsekreterare inom barn och unga i 1,5 år i kommunen. Jag har under hela tiden vikarierat, fast för olika personer. När har jag rätt till en fast anställning?", skriver en läsare till Vision Direkt.

Svar från Vision Direkt:

Rätten att få ett vikariat omvandlad till en tillsvidareanställning regleras i lag och kollektivavtal. Enligt Lagen om anställningsskydd, Las, ska din anställning omvandlas till en tillsvidareanställning efter att du varit anställd i mer än två år med anställningsformen vikariat.

Från och med 1 oktober i år går det fortare att få din anställning omvandlad enligt kollektivavtalet som gäller för dig. Då räcker det med att ha varit anställd i mer än 18 månader med anställningsformen vikariat.

Mitt råd är att du väntar till dess att du är helt säker på att din anställning övergått till en tillsvidareanställning. Om din arbetsgivare inte tar initiativ till att skriva ett nytt anställningsavtal kan du då göra det.

Vid behov kan du i samband med det ta stöd av Vision lokalt eller av oss på Vision Direkt.

Vision Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner. Kontaktuppgifter hittar du här.

Läs mer: Snart kan det gå fortare att få fast anställning