• ”Den stora förbättringen är omställningsdelen och studiestödet. Nu har våra medlemmar bättre möjligheter att fylla på med kunskap under arbetslivet”, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Arbetsrätt

3 frågor om nya las – Så påverkas Visions medlemmar

8 juni 2021

Bättre möjlighet att plugga mitt i yrkeslivet men försämringar i turordningen. Det är några förändringar för Visions medlemmar när arbetsrätten och las görs om. Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande, kommenterar förslagen i las-paketet som presenterades 7 juni.

Vad ser du för förbättringar i de nya förslagen?

– Den stora förbättringen är att fler får möjlighet att studera under arbetslivets gång. Det är en stor reform som tillför något till svensk arbetsmarknad och som vi vet att Visions medlemmar är intresserade av. Exempelvis kan en medicinsk sekreterare komplettera sin utbildning i takt med att arbetet automatiseras och socialsekreterare kan specialistutbilda sig, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, och fortsätter:

– Vi har precis gjort en stor undersökning som visar att många medlemmar vill vidareutbilda sig – men inte ta studielån. Nu får de möjlighet att finansiera sina studier med ett nytt studiestöd och få ersättning motsvarande 80 procent av lönen i ett år.

– En annan förbättring är att det ska ta kortare tid att kvalificera sig för en fast anställning. Det är en stor fördel för unga och andra som vill etablera sig på arbetsmarknaden.

Läs mer: Fyra av tio saknar goda möjligheter till kompetensutveckling i dag

Vilka försämringar blir det?

– Det blir sämre arbetsrätt, exempelvis kommer undantagen från turordningsreglerna att öka från två till tre personer. Och under en tvist har man tidigare kunnat kvarstå i anställning, men nu ska man inte få det längre.

– Men flera av förslagen är dispositiva och det är positivt. Det innebär att vi har möjlighet att teckna kollektivavtal där man kan göra undantag från lagen, exempelvis förbättra anställningsskyddet i jämförelse med lagen. Men kollektivavtalen utgår alltid från lagstiftningen, så när lagen försämras så får facken ett sämre förhandlingsläge.

Vad händer nu?

– Nu väntar en remissrunda, men mycket tyder på att förslagen kommer att bli lag. Vi inleder förhandlingar med arbetsgivarna för att få nya avtal på plats. Vår målsättning är att det ska vara klart vad som gäller för Visions medlemmar när nya lagen är på plats, säger Veronica Magnusson.

Så påverkas du av nya las

De tre utredningarna innebär bland annat:  

Sist in först ut – inte längre säkert:
 • Arbetsgivare ska ha rätt att undanta tre anställda från turordningen (som brukar kallas ”sist in-först ut”) vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. Detta gäller för alla arbetsgivare oavsett storlek. I dag får två personer undantas, och det gäller bara för arbetsgivare med max tio anställda.
 • Förslaget är dispositivt*.
Oense om uppsägningen? Ingen lön under tvisten:
 • Om du hamnar i en tvist med arbetsgivaren vid en uppsägning så består inte längre anställningen under tvisten. Det innebär att du inte får lön när tvisten pågår, men du kan ha rätt till ersättning från a-kassan. Om en domstol senare ogiltigförklarar uppsägningen så kan du få lön då.
 • Även skadeståndet höjs – om du blivit felaktigt uppsagd.
Snabbare väg till fast anställning:
 • Allmän visstid ersätts med särskild visstidsanställning. Innebär att du snabbare ska få fast anställning – förut tog det två år att kvalificera sig och nu ska det ta 12 månader.
 • Förslaget är dispositivt*.
Nytt studiebidrag på 20 000 kronor i månaden:
 • Har du jobbat i minst åtta år så ska det bli lättare att kompetensutvecklas.
 • Du får 80 procent av lönen i studiebidrag för utbildningar i Sverige. Som mest kan du få 20 458 kronor i månaden i bidrag för 44 veckors heltidsstudier (motsvarande ett år).
 • Utbildningen måste stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, och ligga i linje med arbetsmarknadens behov.
 • Det kommer att bli två ansökningsomgångar per år, den första startar 1 oktober 2022 och gäller för studier vårterminen 2023.
 • Förutom studiebidraget kan man ta studielån upp till högst 12 332 kronor.

*Dispositivt= avvikelser i reglerna kan göras genom kollektivavtal.

Källa: Regeringen och Vision.

Förslagen går nu ut på remiss och lagändringarna väntas träda i kraft 30 juni 2022.