• De blygsamma löneökningarna i Karlskoga har väckt reaktioner bland Visions medlemmar. Aldrig förr under sina tio år i styrelsen har Lars-Åke Josefsson tagit emot så många missnöjda mejl och telefonsamtal.

Lön och villkor

Karlskoga: Sämst löneökning i hela Sverige

1 mars 2021

En futtig procent. Större än så blev inte löneökningarna för medlemmarna i Karlskoga kommun. Beklagansvärt, lyder omdömet från Visions ordförande.

Redan förra vintern fanns det tecken på vartåt det barkade. I budgeten för 2020 slog den styrande majoriteten i Karlskoga fast att det totala utrymmet för löneökningar var en procent. Och i maj fick lärarna och andra grupper som hade löpande avtal precis så mycket, varken mer eller mindre.

– Man använde ökade kostnader på grund av pandemin som en förevändning för att hålla igen på löneutrymmet. Det var något som alla fack reagerade på, berättar Lars-Åke Josefsson, Visions ordförande i Karlskoga.

Läs mer: Så mycket ökade lönen i din kommun - och i grannkommunen

Buntband på cheferna

Han är nöjd med att löneökningarna blev retroaktiva och att arbetsgivaren såg till att nya lönen betalades ut redan i januari. Men när det gäller nivån är han mycket missnöjd.

Löneökningar på i genomsnitt en procent sticker ut i den sammanställning som Tidningen Vision har gjort. Närmast kommer Gislaved och Nykvarn på 1,6 procent.

– Löneutrymmet var helt låst. Politikerna hade satt buntband på de lönesättande cheferna. I våra ögon är det beklagansvärt och går stick i stäv mot lönepolicyn som säger att medarbetarna ska kunna göra lönekarriär och att var och ens insatser ska ge genomslag i lönesättningen, säger Lars-Åke Josefsson.

Stod inför val

Personalchefen Jörgen Skoog är väl medveten om att kommunen skiljer ut sig från mängden. När budgeten lades i fjol fanns en stor osäkerhet kring pandemin och ledningen upplevde att man stod inför ett val, förklarar han:

– Antingen normala löneökningar som i värsta fall skulle kunna leda till nedskärningar längre fram. Eller så satsade vi på en försiktig väg med små löneökningar. Vi valde det senare alternativet och jag förstod att det skulle bli diskussioner om att vi bara lade en procent på löneökningar över hela linjen.

Tycker du att Visions medlemmar och andra kommunanställda har fått löneökningar som står i proportion till deras arbetsinsats?

– Ha, det där var ju en väldigt ledande fråga. Självklart hade vi velat lägga mer pengar på löneökningar. Våra anställda har gjort ett fantastiskt jobb, inte minst med tanke på alla utmaningar under pandemin, men vi valde som sagt en försiktig linje för att klara ekonomin, säger Jörgen Skoog.

Missnöjda medlemmar

De blygsamma löneökningarna har väckt en hel del reaktioner bland Visions medlemmar, berättar Lars-Åke Josefsson. Aldrig tidigare under sina tio år i styrelsen har han tagit emot så många missnöjda mejl och telefonsamtal.

De jämför sig med bekanta som jobbar i grannkommuner och fått mer än dubbelt så mycket.

Lars-Åke Josefsson, Visions ordförande i Karlskoga

– Medlemmarna tyckte att det var för dåligt.

De jämför sig med vänner och bekanta som jobbar i grannkommuner och har fått mer än dubbelt så mycket.

Lars-Åke Josefsson fick också signaler om att missnöjet riktades mot Vision. Det fick honom och styrelsen att skriva ett brev direkt till medlemmarna och förklara att det är arbetsgivaren och inte Vision som bär ansvaret.

Vad fick ni för reaktioner på brevet?

– Många medlemmar uppskattade vårt förtydligande. Inte minst de lönesättande cheferna som tyckte att det var bra att vi förklarade hur löneprocessen fungerar och vad som är orsaken till det dåliga utfallet, säger Lars-Åke Josefsson.

Optimism inför nästa översyn

Nu står en ny löneöversyn för dörren när årets löner ska sättas. Trots, eller kanske snarare på grund av, det magra resultatet 2020 är han optimistisk:

– Jag utgår ifrån att både arbetsgivaren och politikerna inser att om de ska behålla och rekrytera nya kompetenta medarbetare så måste kommunen erbjuda skäliga löneökningar den här gången. Annars kommer folk att ge sig av till kommuner runt om som betalar bättre.  

Ur brevet till medlemmarna

”Visions har INTE förhandlat någon lön med arbetsgivaren då detta är en sak mellan lönesättande chef och medarbetare. Vi har heller ingenting att göra med Kommunstyrelsens AU:s ram till löneutrymme på 1%.

Tvärtom! Vi har protesterat högljutt till arbetsgivaren om detta då vi i vårt huvudavtal HÖK har sifferlöst avtal utan satta nivåer eller procent, men detta har varken arbetsgivaren eller kommunstyrelsen lyssnat på.”