Arbetsmiljö

Måste jag jobba på distans under corona?

1 mars 2021

"Kan jag kräva att få jobba på kontoret under corona?", undrar en läsare. Vision Direkt svarar.

Arbetsgivaren har ett ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Dels genom att göra det möjligt för personalen att jobba hemifrån, dels genom att personalen inte ska behöva åka kollektivtrafik. Det här är dock inte optimalt för alla av olika skäl. Det är dessa skäl som du och arbetsgivaren behöver ha en diskussion om.

Arbetsgivaren är ansvarig för att du har en god arbetsmiljö och det gäller även när du jobbar hemifrån. För de flesta funkar det bra att jobba hemifrån i ett par dagar utan specifika redskap eller ergonomiska verktyg. Om det krävs att du jobbar hemifrån en längre period, behöver arbetsgivaren se över din arbetsmiljö i hemmet.

Om du har särskilda behov som innebär att du inte kan jobba hemifrån eller behöver särskilda hjälpmedel, kontakta ditt skyddsombud och din arbetsgivare för att se om ni kan hitta en annan bra lösning. Du ska inte riskera att råka ut för ohälsa i hemmet på grund av bristande arbetsmiljö.