• En del jobbar effektivare när ingen kollega knackar på och ställer frågor. Andra trivs bäst på arbetsplatsen med kollegerna.

Arbetsmiljö

Enkät till Visions skyddsombud: Vad tycker du om hemmajobb?

25 januari 2021

Visions skyddsombud ser både möjligheter och risker med det ökande hemmajobbandet. Större frihet krockar med dålig ergonomi.

TV 04 2020_Anette Eismar.jpg

Anette Eismar, huvudskyddsombud i Växjö kommun.

– Erfarenheterna är väldigt skiftande. Vissa upplever att hemarbetet ger en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv och att de jobbar effektivare när ingen kollega knackar på och ställer frågor. Andra trivs bäst på arbetsplatsen och saknar diskussionerna och sammanhållningen i arbetslaget.

– Vi är alla olika. Inför framtiden är det viktigt att arbetsgivarna är flexibla och hittar lösningar som passar var och en. Men naturligtvis måste det ske utifrån verksamhetens behov.

TV 03 2018_Anders Rooth02.jpg

Anders Rooth, huvudskyddsombud för förvaltningen arbete och välfärd i Kristianstads kommun.

– Spontant är jag orolig för att försäkringarna inte gäller fullt ut vid hemarbete. Det måste redas ut så att det inte finns några frågetecken.

– Sedan finns en osäkerhet kring både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Har vi rätt förutsättningar rent ergonomiskt för att jobba hemifrån? Och vad kommer ett ökat ensamarbete att leda till? För dem som är trygga och har ett stabilt nätverk blir det säkert inga problem, men vad innebär hemarbetet för våldet i nära relationer och för dem som har en missbruksproblematik?

TV 01 2021_Helen Lundbäck.jpg

Helen Lundbäck, huvudskyddsombud i Kiruna kommun.

– Riskerna handlar framför allt om ergonomi, det är svårt att få till en bra arbetsmiljö hemmavid. Man tappar också i det sociala samspelet med kollegerna och möjligheten att diskutera och bolla olika frågor som dyker upp.

– Fördelen är att det blir mer flexibelt för individen. Arbetet blir friare och samtidigt effektivare när man inte blir störd hela tiden. Men det där är dubbelt; de korta diskussionerna med kollegerna är ju också viktiga för att man ska trivas och göra ett bra jobb.