• Veronica Magnusson.

Fackligt

Vision når målet om 200 000 medlemmar

20 januari 2021

Fackförbundet Vision har nu nått målet om att bli 200 000 medlemmar. Det innebär att Vision numera har fler medlemmar än på 1980-talet. Tidningen Vision har pratat med förbundsordförande Veronica Magnusson om hur man gjort för att locka fler att gå med i facket.

Vision har nu 200 000 medlemmar. Hur känns det?

– Stort och jättestarkt! Det är en "magisk" gräns som vi velat nå i flera år. Därför känner jag mig jättestolt över att så många valt att gå med. Vi är fler än vi någonsin varit tidigare, till och med fler än under 1980-talet. Det är också tionde året i rad som vi växer.

Hur blev det så?

– För att vi fokuserat på att organisering är en facklig kärnuppgift. Vi har bestämt oss för att ha fokus på att växa och på att ställa frågan: Vill du gå med i Vision? Att vi finns på arbetsplatserna, är synliga, lätta att nå och driver frågor som är relevanta för medlemmarna är också viktigt. Och att vi har 13 000 förtroendevalda som välkomnar nya medlemmar.

Vilken betydelse har det för en enskild medlem?

– Att vi är många påverkar våra möjligheter att bli lyssnade på och att ha tillräckligt med resurser att driva frågor. Det är vår förhandlingsstyrka. Men det gör oss också klokare att vara många.

Hur ska Vision locka fler framöver?

– Genom att fortsätta ställa frågan och se till att vi driver de frågor som är viktiga för medlemmarna. Vi behöver även vara ett bra stöd under pandemin – många har sökt sig till oss under den här tiden för att de känt att det ger trygghet att vara en del av något större. Men vi vill också bidra med lösningar och arbetsglädje. Det räcker inte att bara finns där när det uppstår problem.

Läs mer: Chefer är en av grupperna som ökar mest i Vision. Läs artikel hos vår systertidning Chefen i Fokus här.