• Vad gör man om man inte är nöjd med sin nya lön? Rådgivare på Vision Direkt ger sina tips.

Lön och villkor

Missnöjd med din nya lön? Här är dina rättigheter

10 mars 2021

Blev din nya lön en besvikelse? Motiverade inte chefen varför du fick låg löneökning? Visions rådgivare My Sternberg ger sina bästa tips om hur du ska gå vidare om du är missnöjd.  

För somliga är samtalet där chefen berättar vad du får i löneökning en glad överraskning. För andra är det precis tvärtom. Men vad kan man göra om man inte är nöjd? Här är svar på några vanliga frågor:

Jag har precis som tidigare år presterat bra, men fick i år mindre i lönepåslag än tidigare. Hur är det möjligt?

– Enligt Visions kollektivavtal har du rätt att få lön utifrån din prestation kopplat till verksamhetens mål. Men det är viktigt att känna till att det är den utveckling man har gjort från föregående år som används som underlag. Ibland har man redan utvecklats så mycket i sin tjänst att det blir svårare att prestera bättre än föregående år. Det är därför viktigt att reda ut med sin chef om det finns något mer man kan göra för att förbättra sin löneutveckling, säger My Sternberg, rådgivare på Vision Direkt.

Läs mer: Nyfiken hur mycket lönen ökade i kommunerna i år? Kolla in vår karta här.

Min chef motiverade aldrig varför jag fick så låg löneökning. Har jag rätt till det?

– Har man efterfrågat en motivering och inte fått en ska man prata med sitt fackliga ombud. Enligt de kollektivavtal Vision har tecknat har anställda rätt att förstå sina löner och vad de kan göra för att förbättra sin löneutveckling. Det är till exempel möjligt att tillsammans med chefen göra en tydlig handlingsplan för hur man ska höja sin lön framöver.

Enligt min chef kunde jag inte få högre påslag för att jag redan har hög lön. Får arbetsgivaren göra så?

– Det här är en klurig fråga och man måste fråga sin chef vad personen menar. Trots att vi ska ha individuell lönesättning kan argumentet vara befogat, eftersom det är en ens prestation från föregående åt som mäts. Det är också så att ju högre lön man har, desto mer måste man prestera för att få ett större lönepåslag. Förväntningarna är alltså högre för en högavlönad än den som har lägre lön.  

Jag har varit föräldraledig och min chef sa rakt ut att jag därför inte kan få större löneökning. Är det lagligt? 

– Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att inte bli missgynnad av ledigheten. Samma lag gäller även om man vabbar. Att föräldralediga ska ingå i löneprocessen har vi dessutom förtydligat i de flesta av Visions kollektivavtal. Det kan finnas olika lösningar beroende på hur mycket du varit borta under året. Rör det sig om delar av perioden är det rimligt att titta på vad du presterat när du varit på plats. Rör det sig om ledighet hela perioden är det rimligt att utifrån exempelvis året innan göra en bedömning hur du skulle ha presterat om du var på plats.

Inte ens med årets påslag kommer jag i närheten av mina närmaste kollegors löner. Hur ska jag göra för att få upp lönen?

– Det händer att personer som gått in på en låg grundlön halkar efter lönemässigt. Om du tycker att du har en låg grundlön och vill se över om den går att justera, behöver du börja prata med din chef för att försöka hitta en lösning. Du kan också vända dig till dina fackliga representanter lokalt.