Avtal

Unikt avtal mot sexuella trakasserier på gång

26 maj 2021

I Stockholm stad har Vision påbörjat arbetet med att ta fram ett kollektivavtal mot sexuella trakasserier på jobbet. Torbjörn Andersson, fackligt utbildningsansvarig, tror att det skulle leda till att fler vågar anmäla.

Varför vill ni ha avtal mot sexuella trakasserier?

– Vi har inspirerats av Vision i Göteborg som också håller på att ta fram ett avtal mot sexuella trakasserier. Kunskapen och medvetenheten är alldeles för låg. Bara tre av de 21 förvaltningar som vi har tittat på har en handlingsplan som vi tycker är okej och sex förvaltningar har ingen plan överhuvudtaget, säger Torbjörn Andersson, fackligt utbildningsansvarig i Vision, Stockholm Stad.

Är det ett stort problem jobbet?

– Ja, 21 procent har varit utsatta för sexuella trakasserier. Det är en hög siffra som visar att det är något vi måste komma tillrätta med.

Vad har ni fått för respons från arbetsgivaren?

– Vi har inte varit i kontakt ännu. Vi ska prata med politikerna först och inom kort skicka en enkät till samtliga HR-funktioner för att få en bild av hur arbetet mot sexuella trakasserier ser ut i dag.

Ni tar hjälp av juristen och tidigare Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus. Vad är hennes roll?

– Hon är kunnig på området och har skrivit en rapport om att bekämpa sexuella trakasserier med inspiration från Kanada. Hon ska hjälpa oss att formulera ett förslag till kollektivavtal.

Vad skulle det betyda om ni ror ett avtal i land?

– Först och främst att arbetsgivaren inte har tolkningsföreträde när det kommer till sexuella trakasserier. Dessutom skulle fler våga anmäla, det skulle öppna upp en dörr.