• Gunvi Dahlström, ordförande för Vision i Region Jämtland Härjedalen, har lobbat för att anställda inom regionen ska få vaccinera sig på betald arbetstid.

Fackligt

De får vaccinera sig på betald arbetstid

21 januari 2021

Runt om i landet har vaccineringen mot covid-19 dragit igång. Region Jämtland Härjedalen och Halmstad kommun är först ut att erbjuda sina anställda vaccinering på betald arbetstid.

Varje arbetsgivare inom kommuner och regioner bestämmer själv om anställda ska få vaccinera sig på betald arbetstid. Men arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, vill att arbetsgivare ska vara generösa eftersom det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av covid-19.

Även Vision anser att arbetsgivare bör erbjuda vaccinet på arbetstid.

Två arbetsgivare som nyligen bestämt sig för att tillåta sina anställda vaccinera sig på betald arbetstid är Halmstad kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Gunvi Dahlström, som är ordförande för Vision i Region Jämtland Härjedalen, har lobbat för att få igenom detta.

– Första gången jag lyfte frågan om vaccination på arbetstid hade inte vaccineringen kommit igång i Sverige. Ledningen hade då svårt att svara på frågan men skulle återkomma. För mig kändes det viktigt att alla anställda skulle få den möjligheten, inte bara de som jobbade medicinskt i regionen, säger Gunvi Dahlström.  

Alla får vaccination på arbetstid

Hon fortsatte att ställa frågan på kommande möten och i mitten av januari kom beskedet att alla i regionen skulle få vaccinera sig på arbetstid.

– Regionen kommer att upprätta vaccinationsmottagningar runt om i länet, på sjukhuset och på hälsocentralerna så att alla medarbetare ska kunna vaccinera sig på arbetstid, oavsett om man jobbar dagtid eller natt, säger Gunvi Dahlström.

I Halmstad är arbetsgivarens erbjudande något snävare. Där har kommunstyrelsen bestämt att de medarbetare som inte kan vaccinera sig på fritiden kommer att kunna få göra det på arbetstid.

Vaccinering - det här gäller

Kan chefen kräva att en medarbetare ska vaccinera sig?

För den som jobbar inom offentlig sektor är vaccination är ett kroppsligt ingrepp som den enskilde bestämmer över, det är en del av grundlagsskyddet. I privat sektor finns inte något sådant grundlagsskydd, men att kräva vaccination skulle kunna ses som en integritetskränkning.

Har du fler frågor kring vad som gäller kring vaccinering?

Se vår systertidning Chefen i Fokus artikel här.

Eller ring till Vision Direkt, kontaktuppgifter hittar du här.

Byline: Stina Loman